ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2016

Regulatorisk information
Pressmeddelande
Lund den 6 april, 2017

Pressmeddelande
Lund den 6 april, 2017
                                                                                   

Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2016

Enzymatica meddelar idag att årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.enzymatica.se samt kan läsas via länk nedan. En engelsk kortversion av årsredovisningen finns tillgänglig på den engelskspråkiga versionen av hemsidan.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Jörgen Rexö, VP Legal & Communications Enzymatica
Tel: 0708-19 22 82 | E-post: jorgen.rexo@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett medicinteknik-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på åtta marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lundoch är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.