ENZY  
SEK  %
Logotype

Ny kundundersökning – ColdZyme förebygger förkylning och mildrar eller förkortar den om man ändå drabbas

I en nyligen genomförd konsumentundersökning med GfK uppger över 40% av kunderna att de använder ColdZyme förebyggande, och om de ändå drabbas av en förkylning så uppger nästan 80% att de upplever en mildare eller kortare förkylning

Under november genomförde GfK en konsumentundersökning på uppdrag av Enzymatica för att undersöka ColdZyme-kunders uppfattning om ColdZymes fördelar samt för att bedöma marknaden i övrigt. 100 förkylningskategorikunder och 100 ColdZyme-användare i Sverige ingick i undersökningen. Undersökningen bekräftade att de flesta ColdZyme-användare antingen använder ColdZyme förebyggande eller vid tidiga symptom som halsont och sjukdomskänsla. De vanligaste skälen till varför konsumenterna valt att använda ColdZyme är antingen produkt­ens goda effekt, eller att de blivit rekommenderade av en apotekare, kollega eller vän. Av ColdZyme-användarna uppger 42% att de använder ColdZyme förebyggande och om de ändå drabbas av förkylning så uppger 79% att förkylningen blivit mildare, eller varar kortare.

”ColdZyme-användarnas upplevelser som de rapporteras i GfKs undersökning stämmer väl överens med vad vi sett i tidigare kliniska studier såsom COLDPREV, och våra observationsstudier på t.ex. idrottare samt förskole- och äldreboendepersonal,” säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

I övrigt uppgav ColdZyme-användarna att de tyckte produkt­en var mycket väl tolererad och fungerade bra. På den svenska apoteksmarknadens förkylningskategori finns det cirka 170 produkt­er, båda ColdZyme produkt­erna (7 och 20ml) finns på topp 10-listan. Som varumärke är ColdZyme idag etablerat på topp 5-listan över de mest säljande i värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com


Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Nedladdningar