ENZY  
SEK  %
Logotype

Studie på elitidrottare visar att ColdZyme skyddar genom att ge färre sjuk- och förlorade träningsdagar samt förbättrad livskvalitet

Nyhet
Lund den 21:e juni, 2017

Nyhet
Lund den 21:e juni, 2017

Studie på elitidrottare visar att ColdZyme skyddar genom att ge färre sjuk- och förlorade träningsdagar samt förbättrad livskvalitet


Enzymatica publicerar nu resultatet från en studie1 där svenska elitidrottare har använt ColdZyme® Munspray i förebyggande syfte mot förkylning samt för att minska symptomen vid förkylning. Resultatet från studien visar att ColdZyme minskade antalet sjukdagar med drygt 50 procent hos de två grupperna ishockeyspelare och skidskyttar jämfört med tidigare kontrollperioder. Studien visar också att de elitidrottare som blev förkylda och som använde ColdZyme upplevde mildare förkylningssymptom och förbättrad livskvalitet jämfört med vanlig förkylning utan behandling.

Enzymatica genomförde en studie med elitidrottare som använde ColdZyme i 3-12 månader under vintersäsongerna 2012-2014 i Sverige. 11 skidskyttar, 29 ishockeyspelare och 20 handbollsspelare deltog och lämnade in uppgifter om frånvarodagar i samband med träning och tävling. Dessutom fick de som blev förkylda svara på frågor om symptom och livskvalitet.

Resultatet från studien visar att genomsnittligt antalet sjukdagar per idrottare och månad vid användning av ColdZyme minskade väsentligt med 51 procent för skidskyttarna och med 67 procent för ishockeyspelarna jämfört med kontrollperioderna. De idrottare i studien som blev infekterade rapporterade mildare symptom och en väsentlig förbättring av livskvaliteten (exempelvis för sömn och prestationsförmåga) jämfört med vanlig förkylning utan behandling med ColdZyme. 9 av 11 skidskyttar rapporterade att de hade känt sig bättre eller mycket bättre genom att använda ColdZyme samt att de hade mildare eller mycket mildare förkylningssymptom. För handbollsspelarna rapporterades liknande resultat där 76 procent svarade att förkylningen i samband med användning av ColdZyme var så mild att den hade ingen eller liten effekt på livskvaliteten.

  • Användningen av ColdZyme har haft stor betydelse för min träning som skidskytt. Innan jag började använda ColdZyme kunde jag ha 30 till 40 sjukdagar per säsong jämfört med 3-5 dagar vid användning av ColdZyme, säger Torstein Stenersen, som tävlar för det svenska skidskyttelandslaget.
     
  • Resultatet från den här studien bekräftar resultatet från vår första kliniska studie (COLDPREV I) som bland annat visade på halvering av antalet sjukdagar. Studien på elitidrottare visar att användningen av ColdZyme kan vara ett enkelt och praktiskt sätt att skydda mot förkylning, genom att minska antalet sjukdagar och mängden förkylningssymptom, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

1 Clarsund, M. Evaluation of ColdZyme Mouth Spray for the Protection against Common Cold in Elite Athletes to Reduce Unwanted Absence from Training and Competition. Open Journal of Respiratory Diseases, 2017, 7, 103-109. https://doi.org/10.4236/ojrd.2017.73010

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett medicinteknik-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på åtta marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.