ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Nya resultat från Enzymaticas in vitro-studie: ColdZyme inaktiverar även coronavirus

Regulatorisk information

Pressmeddelande

11 april, 2018

Nya resultat från Enzymaticas in vitro-studie: ColdZyme inaktiverar även coronavirus

Enzymatica offentliggör idag resultatet från en in vitro-studie som visar förmågan hos ColdZyme® Munspray att oskadliggöra humant coronavirus - en av de vanligaste förkylningsvirusfamiljerna. Tillsammans med in vitro-resultaten från en studie publicerad hösten 2017visar sig ColdZyme kunna oskadliggöra över 90 % av de kända virus som orsakar förkylning.

De aktuella resultaten presenteras idag på Öron-Näsa-Hals-dagarna i Linköping2 och visar att ColdZyme inaktiverar humant coronavirus och minskar virusets cytopatiska (cellskadande) effekt med 99,9 % in vitro. Coronaviruset är potentiellt farligt då det utöver vanlig förkylning, även orsakar sjukdomar som SARS, Severe acute respiratory syndrome, svår akut respiratorisk sjukdom, och MERS, Middle East respiratory syndrome, som är en smittsam lunginflammation.

  • Även om de aktuella in vitro-resultaten inte direkt kan översättas till en klinisk effekt är det mycket intressant att ColdZyme förmår inaktivera den absoluta majoriteten av våra vanligaste förkylningsvirus på ett effektivt sätt. Resultaten hjälper oss ytterligare en bit på vägen när det gäller att förklara ColdZymes förebyggande och förkortande effekt på förkylning, säger Fredrik Lindberg, VD på Enzymatica.

Resultatet för coronaviruset kompletterar tidigare publicerade in vitro-data, som visade att ColdZyme oskadliggör fyra andra av våra vanligaste virusfamiljer som orsakar förkylning. Således har ColdZyme visat sig inaktivera rhinovirus typ 1A med 91,7 %, rhinovirus typ 42 med 92,8 %, humant influensa A-virus H3N2 med 96,9 %, RSV-virus med 99,9 %, adenovirus typ 2 med 64,5 % och humant coronavirus med 99,9 %, utan någon cellskadande effekt. Sammantaget har ColdZyme visat sig vara effektivt mot mer än 90% av våra vanligaste förkylningsvirus. Samtliga in vitro-försök har genomförts av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium.

In vitro-studien byggde på standardiserade och validerade metoder utvecklade för att efterlikna miljön in vivo i munhåla och svalg, där virus får fäste, invaderar cellerna och orsakar förkylningen. ColdZyme, som består av glycerol och enzymet trypsin från torsk, bildar en barriär­ i svalget mot förkylningsvirus. ColdZymes effekt förmodas till en del beror på trypsins förmåga att klyva proteiner på ytan av viruspartiklarna som är viktiga för deras förmåga att infektera celler. Detta kan förebygga eller förhindra en förkylning genom att viruspartiklarna inte kan binda till receptorer på cellernas yta.

      1)                Stefansson B, Gudmundsdottir A, Clarsund M (2017) A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses. Virol Res Rev 1: DOI: 10.15761/VRR.1000130
      2)        Stefansson et al, ColdZyme forms a protective barrier in the throat that deactivates five major common cold viruses, Congress of the Swedish Association of Otolaryngology, 2018, se bifogad abstract och poster pdf.
             
Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 08.45 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   
Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.