ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Domen mot Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland överklagas

Regulatorisk information
Pressmeddelande

Pressmeddelande

29 augusti, 2018

Domen mot Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland överklagas

Enzymaticas distributör i Tyskland har överklagat beslutet av den regionala marknadsdomstolen i Frankfurt att lägga restriktioner på marknadsföringen av förkylningssprayen ViruProtect® i Tyskland. Under tiden kommer distributören inte att lägga några fler order av ViruProtect hos Enzymatica.

Enzymaticas ColdZyme® förkylningsspray säljs under varumärket ViruProtect i Tyskland, Belgien och Österrike.  Den 16 juli informerade Enzymatica att den regionala  marknadsdomstolen i Frankfurt hade belagt marknadsföringen av ViruProtect med restriktioner. Domen gäller enbart den tyska marknaden, och påverkar inte marknadsföringen av ViruProtect på andra marknader. Anledningen till domstolsutslaget är de strikta kraven på utförande av kliniska studier för medicintekniska produkt­er enligt tysk lagstiftning, det vill säga att produkt­påståenden kräver vetenskapliga data med en standard som är liknande den för läkemedel.

Den tyska distributören har nu analyserat domen och överklagat domstolsutslaget på grunderna att befintliga kliniska data för ColdZyme's effekt är tillräckliga.

Domstolen förväntas komma med ett svar på överklagan under 2019. Som en konsekvens av domstolsutslaget kommer Enzymaticas distributör inte att kunna lägga fler order för ViruProtect på den tyska marknaden under den återstående delen av 2018. Däremot får de tyska apoteken lov att sälja ut sina lager av produkt­en i sin nuvarande form till konsumenterna. Som meddelades i pressmeddelandet från den 16 juli räknar Enzymatica med att nettoeffekten av den uteblivna försäljningen i Tyskland, och fortsatt försäljningsökning på andra marknader, ger en nedgång med cirka 10 procent på årets omsättning jämfört med omsättningen på 59 MSEK för 2017.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   
Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.