ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Domstolsutslag lägger restriktioner på Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland

Regulatorisk information
Pressmeddelande

Pressmeddelande

16 juli, 2018

Domstolsutslag lägger restriktioner på Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland

Ett beslut i den regionala marknadsdomstolen i Frankfurt har lagt restriktioner på marknadsföringen av förkylningssprayen ViruProtect® i Tyskland. Enzymaticas ColdZyme® förkylningsspray säljs under varumärket ViruProtect i Tyskland, Belgien och Österrike.  Orsaken till domstolsutslaget enligt de muntliga förhandlingarna verkar vara de strikta kraven på utförande av kliniska studier enligt tysk lagstiftning. Enzymaticas distributör STADA Arzneimittel och Enzymatica inväntar nu den officiella förklaringen av domstolsutslaget för att kunna analysera möjliga alternativ och kommande steg. Domen omfattar enbart den tyska marknaden och påverkar inte marknadsföringen av ViruProtect eller ColdZyme på andra marknader.

Den tyska lagstiftningen när det gäller giltiga vetenskapliga data för medicintekniska produkt­er är striktare än för de flesta länderna i Europa. Innan man kan göra ett produkt­påstående för medicintekniska produkt­er kräver den tyska lagstiftningen vetenskapliga data med en standard som är liknande den för läkemedel.

Efter domstolsutslaget med restriktioner på marknadsföringen av ViruProtect kan försäljningen av produkt­en komma att lida skada, och i värsta fall upphöra att säljas, vilket skulle ha en negativ effekt på Enzymaticas försäljning och resultat för 2018. Om STADA inte skulle lägga fler order under 2018 räknar Enzymatica med att nettoeffekten av den uteblivna försäljningen i Tyskland, och fortsatt försäljningsökning på andra marknader, ger en nedgång med cirka 10 procent på årets omsättning jämfört med omsättningen på 59 MSEK för 2017. Så snart STADA och Enzymatica har fått mer information om domen, och analyserat konsekvenserna, kommer Enzymatica att kommunicera hur försäljningen av ViruProtect i Tyskland kommer att hanteras. Enzymatica fortsätter att genomföra kliniska studier för att stärka dokumentationen av ColdZyme.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   
Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.