ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2017

Regulatorisk information
Press release
Lund den 28 mars 2018

Press release
Lund den 28 mars 2018

Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2017

Enzymatica meddelar idag att årsredovisningen för 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.enzymatica.se  samt kan läsas via länk nedan. En engelsk kortversion av årsredovisningen finns tillgänglig på den engelskspråkiga versionen av hemsidan.

             

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Certified Adviser är Erik Penser Bank.