ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Enzymatica säkerställer finansiering av verksamheten

Regulatorisk information

Pressmeddelande

7 juni, 2018

Enzymatica säkerställer finansiering av verksamheten

Enzymatica har erhållit ett brygglån från tre av sina huvudägare på sammanlagt 30 MSEK för finansiering av verksamheten 2018. Styrelsen arbetar samtidigt med finansiella rådgivare för att säkerställa den långsiktiga finansieringen av företagets internationella expansion.

Som Enzymatica meddelade i sin Q1-rapport har styrelsen och ledningen planerat för att säkra företagets finansieringsbehov. Då det nu föreligger behov av att stärka likviditeten och tillföra rörelsekapital har tre av huvudägarna, Mats Andersson, Håkan Roos och Björn Algkvist, lämnat brygglån på 30 MSEK för att finansiera verksamheten under resten av 2018. Lånet löper med 6.95 % årsränta och med 1.50 % i uppläggningskostnad, vilket bedöms motsvara marknadsmässiga villkor. Lånet ska återbetalas när den långsiktiga finansieringen säkerställts, dock senast den 20 december 2018.

Utöver dessa tillförda medel finns en outnyttjad kredit på maximalt 9,8 MSEK via fakturabelåning i moderbolaget.

Vid sidan av brygglånet arbetar styrelsen med finansiella rådgivare för att säkerställa genomförandet av Enzymaticas plan för internationell expansion.

  • Vi är glada över att ha långsiktiga starka aktieägare som ställer upp med kapital i det expansiva skede som företaget befinner sig i. Vi får nu arbetsro för att fortsätta arbetet med att stärka dokumentationen för ColdZyme, marknadsföring av produkt­en och att träffa internationella distributörsavtal, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.