ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Enzymatica tecknar avtal för den japanska marknaden

Regulatorisk information

Pressmeddelande

18 oktober, 2018

Enzymatica tecknar avtal för den japanska marknaden

Enzymatica har ingått ett avtal med ett stort japanskt läkemedelsbolag om registrering, marknadsföring, distribution och försäljning av ColdZyme® Munspray mot förkylning. Avtalet ger Enzymatica tillgång till en av världens största health care-marknader med en befolkning på cirka 127 miljoner och en förkylningsmarknad som omsätter närmare 10 miljarder SEK årligen. Affären är ett viktigt led i Enzymaticas tillväxtstrategi för internationell expansion.

Genom avtalet med den japanska läkemedelskoncernen får Enzymatica tillgång mellan 5 000 - 10 000 apotek och upp mot 17 000 dagligvarubutiker för att sälja ColdZyme på den japanska marknaden. Den japanska distributören ska ansvara för registrering, marknadsföring, distribution och försäljning av ColdZyme, som sannolikt kommer att säljas med co-branding, dvs med ett lokalt varumärke tillsammans med ColdZyme-varumärket. Tillgången till den japanska marknaden är villkorat godkännande av registreringsmyndigheten, med förväntad lansering 2020. Avtalet har slutits i nära samarbete med Takanawa Pharma KK, ett japanskt konsultföretag som är specialiserad på life science-avtal.

  • Vi är väldigt nöjda över avtalet som ger oss tillträde till en av världens största health care-marknader. Vår partner är ett mycket väletablerat läkemedelsbolag i Japan och genom dem får vi tillgång till ett stort antal apotek och dagligvarubutiker, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Den japanska förkylningsmarknaden (Cough/Cold) uppskattas till 1,1 miljarder dollar motsvarande cirka 10 miljarder SEK, och den totala marknaden för OTC-produkt­er (Over the Counter) uppskattas till 3,9 miljarder dollar eller cirka 35 miljarder SEK. Det finns idag ingen direkt konkurrerande produkt­ till ColdZyme på marknaden, men däremot liknande produkt­er som olika former av munspray med barriär­funktion.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 07.30 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Takanawa Pharma K.K.
Takanawa Pharma K.K. (www.takanawa.is) är ett japanskt företag inom life science, som är specialiserat på att arbeta med japanska företag för utveckling av nya produkt­er.

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.