ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Första patienterna inkluderade i stor placebokontrollerad multicenterstudie med ColdZyme

Regulatorisk information
Pressmeddelande

Pressmeddelande

30 januari, 2019

Första patienterna inkluderade i stor placebokontrollerad multicenterstudie med ColdZyme

Enzymatica har initierat en prospektiv, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie för att utvärdera effekterna av ColdZyme® Munspray på förkylning. Det är en omfattande studie med 600 patienter som genomförs på tio studiecentra i Tyskland. De första patienterna har nu rekryterats till studien, som förväntas bli klar under det andra halvåret 2019.

Det övergripande målet med studien är att utvärdera ColdZymes kliniska effekter på förkylning. Det primära målet är att utvärdera vilken påverkan ColdZyme har på livskvalitet under en förkylningsperiod enligt Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS-21) Quality of Life (QoL) sub score.

600 deltagare planeras att rekryteras till studien vid 10 studiecenter i Tyskland. Deltagarna randomiseras till behandling med ColdZyme eller placebo. Både prövare och patienter är ovetande om vilken behandling de får.

Studien är en uppföljning av en enkelblind, prospektiv och kontrollerad multicenterstudie med ColdZyme som Enzymatica utförde på sex center i Tyskland under förkylningssäsongen 2018. Studien visade på en signifikant förkortning av förkylningsperioden och av intensiteten i symptomen vid användning av ColdZyme samt förbättrad livskvalitet och minskad användning av symptomlindrande läkemedel, jämfört med en kontrollgrupp som inte använde ColdZyme. Totalt utvärderades 267 personer med bekräftad förkylning i studien.

"Med den nya placebokontrollerade studien vill vi få bekräftat de mycket starka resultaten från den tidigare multicenterstudien, fastställa ColdZyme som en evidensbaserad behandling vid förkylning och därmed accelerera vår redan påbörjade internationella expansion", säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Titel: Double-blind, Randomized, Parallel-group, Placebo-controlled Study to Evaluate Efficacy of CMS008618 for Common Cold

På https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03794804 finns ytterligare info.
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03794804

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Telefon:  08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se