ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica tecknar kosmetika-avtal till ett värde av 120 MSEK över tre år med tyska bolaget Maren

Regulatorisk information
Enzymaticas dotterbolag Zymetech har ingått ett avtal med det tyska kosmetikaföretaget Maren Cosmetics om leverans av en enzymformulering baserad på Enzymaticas patenterade barriär­teknologi. Maren utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kosmetiska hudvårdsprodukt­er under egna varumärken inom EU och övriga världen. Värdet av avtalet uppgår till 120 MSEK1 över en treårsperiod. För de första 12 månaderna uppgår ordervärdet till cirka 15 MSEK, varav 3,5-5 MSEK uppskattas infalla under 2019. Under det andra året uppskattas ordervärdet till 34 MSEK och för det tredje året till 71 MSEK.

-   Avtalet med Maren visar att vår barriärteknologi inte bara fungerar i munnens slemhinnor utan även vid andra applikationer. Avtalet kommer att generera intäktsströmmar som ger oss ytterligare möjlighet att utveckla produkt­er för förkylning och övre luftvägsinfektioner, vilket fortsatt kommer att vara vårt affärsfokus, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Maren Cosmetics är ett tyskt företag som utvecklar och säljer hudvårdsprodukt­er baserade på enzymteknologi. Företaget, med huvudkontor i München, säljer sina produkt­er genom ett nätverk av mer än 100 oberoende distributörer och försäljningsagenter.  

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni, 2019 kl. 11.00 CET. 

1)  Avtalsvärdet är beräknat på en euro-kurs om 10 kr.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, CEO Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com  

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com  

Om Enzymatica AB 

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.  

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Telefon:  08-463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se

Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund Phone: +46 46 286 31 00, www.enzymatica.se, www.coldzyme.se

Nedladdningar