ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymaticas förkylningsspray lanserad i Sydafrika

Regulatorisk information
Enzymaticas partner ABEX Pharmaceutica (Pty) Ltd har nu lanserat förkylningssprayen ColdGuard® (ColdZyme®) på den sydafrikanska marknaden. ABEX genomför en omfattande marknadsförings-kampanj med såväl annonsering i traditionell media och butiksreklam som reklam och marknads-föring i olika digitala medier för att skapa uppmärksamhet hos de sydafrikanska konsumenterna. Sydafrika är den första marknaden att jämna ut den nuvarande säsongsvariationen i försäljningen av ColdZyme, eftersom förkylningssäsongen på södra halvklotet infaller under månaderna april till september.

Efter att ha ingått ett distributionsavtal med Enzymatica i juli 2018 har nu ABEX påbörjat marknads-föring och försäljning av ColdGuard, som säljs under varumärket ColdZyme i Sverige, till de syd-afrikanska konsumenterna. Förkylningssprayen reducerar risken för förkylning och kan förkorta förkylningsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen. ColdGuard är tillgängligt i Sydafrika på alla större apotekskedjor och oberoende apotek, samt i dagligvarubutiker. Vid sidan av den omfattande marknadsföringskampanjen har ABEX säljrepresentanter över hela landet. ABEX kommer dessutom att utbilda apotekspersonal.

- Vi ser mycket fram emot att samarbeta med Enzymatica i lanseringen av ColdGuard på den sydafrikanska marknaden. ABEX kommer att fortsätta att erbjuda konsumenterna effektiva och kliniskt dokumenterade innovativa kvalitetsprodukt­er. ColdGuard lever upp till dessa krav och passar perfekt i vårt produkt­erbjudande. Vi är övertygade om att den lokala marknaden kommer att vara mycket mottaglig för lanseringen av ColdGuard, precis som vi har sett i samband med ColdZymes framgångsrika tillväxt internationellt under de senaste åren, säger Ed Hallam, ansvarig för Commercial Operations på ABEX.

- Vi är mycket nöjda med partnerskapet med ABEX. Med deras professionella organisation och distributionsnät tror vi att ColdGuard kan ta en avsevärd andel av marknaden för förkylningsspray i Sydafrika, inte minst genom produkt­ens starka dokumentation, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Den sydafrikanska förkylningsmarknaden beräknas uppgå till cirka 2,1 miljarder Rand, motsvarande cirka 1,4 miljarder SEK, med en tillväxttakt på ca 42 % under de senaste 12 månaderna. Cough & Cold-segmentet inom over-the-counter (OTC) marknaden fortsätter att växa med tvåsiffriga tillväxttal trots att konsumenterna har erbjudits mycket begränsade nya kliniskt innovativa produkt­er under de senaste åren. Dessutom ses en ökande trend av egenvård och en åldrande befolkning. Värdet på Cough & Cold-segmentet uppskattas till cirka 800 miljoner Rand, motsvarande cirka 0,5 miljarder SEK, med en årlig tillväxttakt på ca 21 %.

Förkylningar förekommer året runt i Sydafrika med en säsongstopp under april till augusti och påverkar en av tre människor i genomsnitt tre gånger per år. De flesta förkylningspreparaten är symtomlindrande och det finns endast ett par stycken kliniskt prövade förkylningssprayer med inriktning mot förkylningsvirus som är receptfria. Det gör att ABEX ser stora möjligheter att positionera ColdZyme som ett mycket intressant behandlingsalternativ inom segmentet.

Pharmaceutica är ett privatägt läkemedelsbolag som grundades 2006, med huvudkontor i Port Elizabeth och med försäljnings- och teknikkontor i Pretoria. Företaget har också representations-kontor i Shanghai, Hong Kong, Sydney och Storbritannien. ABEX utvecklar, tillverkar och säljer såväl receptbelagda läkemedel som receptfria produkt­er och medicintekniska produkt­er. Antalet anställda uppgår till ca 50.

 

Enzymaticas distributör ABEX Pharmaceuticals har nu börjat sälja förkylningssprayen ColdGuard™ (ColdZyme®) på den sydafrikanska marknaden.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com    

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com  

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.  

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Telefon:  08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se