ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica får ökad försäljning på grund av Coronasituationen

Regulatorisk information
Med anledning av Coronautbrottet (COVID-19) i början av 2020 ser Enzymatica en stark efterfrågan på förkylningssprayen ColdZyme under mars månad och den väntas fortsätta under de kommande månaderna. Aktuell orderbok och försäljning för det första kvartalet indikerar en fördubblad omsättning för Q1 2020 jämfört med Q1 2019 som då uppgick till 13,3 MSEK. När det gäller produkt­ionen av ColdZyme följer våra kontraktstillverkare i Europa uppgjorda produkt­ionsplaner, hittills utan störningar. Det råder dock stor osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen av efterfrågan och dess effekt på produkt­ion och logistik, vilket kan komma att påverka bolagets orderingång och försäljning.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 13.00 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelandenEnzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Nedladdningar