ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica ingår avtal med MS Pharma för MENA

Regulatorisk information
Enzymatica och MS Pharma, med huvudkontor i Amman, Jordanien, har ingått ett avtal för marknadsföring, distribution och försäljning av Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme® för MENA – Mellanöstern och Nordafrika. Avtalet omfattar Saudiarabien, Jordanien, Irak, Libanon, Oman, Qatar, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait and Algeriet. Den totala befolkningsmängden för MENA uppskattas till 347 miljoner[1], varav de tio länderna utgör 160 miljoner[2]. MS Pharma räknar med att lansera ColdZyme under sina registrerade varumärken under det första halvåret 2021.
  • Vi ser mycket framemot partnerskapet med Enzymatica för MENA-regionen. ColdZymes unika koncept för att skydda mot förkylningsvirus adresserar ett akut och pågående behov hos våra konsumenter. Vi ser därför en god möjlighet för ColdZyme i MENA-regionen där vi har en stark marknadsposition, säger Kalle Kaend, CEO för MS Pharma.
  • Vi är mycket nöjda med avtalet med MS Pharma. Det är en ledande aktör inom MENA-regionen med stark marknadsnärvaro, vilket ger ColdZyme goda möjligheter att bli en väletablerad produkt­ på marknaden, säger Claus Egstrand, Chief Operating Officer för Enzymatica.

MENA är en mycket dynamisk och skiftande region. Det är en av de snabbast växande läkemedelsmarknaderna i världen. Det inbegriper också det växande segmentet av receptfria produkt­er (OTC-marknaden – Over the Counter). 2019 värderades förkylnings- och allergimarknaden inom MENA till mer än 430 MUSD räknat i producentpriser, enligt IQVIA och det regionala analysföretaget för läkemedelsdata, AMS. Förkylnings- och allergimarknaden hade en genomsnittlig årlig tillväxttakt på nästan 2 % mellan 2015 och 2019, och är en av de största kategorierna med uppskattningsvis 20-25 % av OTC-marknaden i regionen.

  • Vi ser, speciellt mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin, en hög och ökande efterfrågan på receptfria produkt­er som kan minska risken av virusöverföring, säger Kalle Kaend.

MS Pharma är en ledande aktör inom MENA med egen säljstyrka på plats i alla större marknader. Kampanjen för ColdZyme kommer att fokusera på marknadsföring gentemot läkare och apotek för att bygga varumärkeskännedom och ta marknadsandelar. Samtidigt kommer företaget att adressera konsumenter direkt genom ett flertal olika kanaler. Lanseringen av Enzymaticas munspray beräknas ske under första halvåret 2021.

  1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019. World Population Prospects 2019.
  2. World Population Review, MENA countries 2020

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 16.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Operating Officer Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM MS Pharma

MS Pharma är ett ledande regionalt läkemedelsboalg i MENA-regionen (Mellan Östern och Nordafrika), väl positionerat för snabb tillväxt. Med huvudkontor i Amman, Jordanien, och med nytt ledningskontor i Zug, Schweiz, marknadsför MS Pharma en bred portfölj av generika och bioteknikprodukt­er, och är aktiv inom ett flertal terapiområden som inkluderar hjärtakärl, centrala nervsystemets sjukdomar (CNS), andningsvägarna och onkologi. Med forsknings- och tillverkningsenheter i Grekland, Algeriet, Jordanien, Saudiarabien och Turkiet tillverkar företaget ett flertal produkt­er med olika administreringsformer som tabletter, flytande läkemedel, cytostatika och injicerbara läkemedel. Genom sitt dotterbolag, Genepharm i Grekland, utlicensierar företaget generika av hög kvalitet till en bred kundkrets i Europa. MS Pharma har över 2 700 anställda i 13 länder och har en omsättning på 240 MUSD (2019).

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats i 15 länder på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Nedladdningar