ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica och STADA utökar avtalet för Europa

Regulatorisk information
Enzymatica och sin partner STADA har utökat avtalet för förkylningssprayen ViruProtect® (ColdZyme) att gälla för ytterligare 19 länder i Europa. Med det utökade avtalet har STADA uppskattat att man kommer att lägga order på i storleksordningen 20 MSEK för 2020. Lanseringen av ViruProtect på dessa marknader förväntas ske under hösten 2020.

Enzymatica och STADA har ett avtal för försäljning och distribution av ViruProtect i Belgien och Österrike sedan 2017. Det avtalet har nu utökats med ytterligare 19 länder inom Europa. De flesta av länderna är i Östeuropa men inkluderar också några västeuropeiska marknader. OTC-marknaden för förkylnings- och influensapreparat i dessa länder uppgår till totalt 23,6 miljarder SEK1) (försäljning till grossist). Den uppskattade årliga tillväxttakten för de kommande fem åren är 2,4 %.1)

ViruProtect kommer att säljas som medicinteknisk produkt­ i länderna som omfattas av det utökade avtalet, och de första leveranserna förväntas ske efter sommaren. De beställda volymerna inkluderar både 7 ml och 20 ml av ViruProtect.

  • Vi är mycket nöjda med att STADA har stort förtroende för vår förkylningsspray och nu har utökat vårt avtal till en stor grupp marknader i Europa. Med den dokumenterade framgång som ColdZyme har haft på ett antal existerande marknader finns det en stark potential för fortsatt tillväxt av vår affär i Europa, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.
  1. Nicholas Hall, 2018

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020 kl.10.00 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Operating Officer Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelandenEnzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Nedladdningar