ENZY  
SEK  %
Logotype

Europapatent godkänt för ColdZyme

Europeiska patentverket har nu godkänt Enzymaticas patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme® för den europeiska marknaden. Patentet gäller till 2035. Enzymatica har också lämnat in motsvarande patentansökan för ett flertal stora marknader runt om i världen.

Den 3 februari meddelade Enzymatica att det Europeiska patentverket avsåg att bevilja ett patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Enzymatica har nu fått ett slutgiltigt godkännande av patentet. Enzymatica har utvecklat en förbättrad torskenzymformulering för ColdZyme, för vilken nya patentansökningar lämnades in globalt 2015 (europeiskt patentansökningsnummer 16745663.1). Det senaste europeiska patentet härrör från denna nya patentfamilj. Det nya patentet förlänger skyddet för ColdZyme och andra Enzymatica-produkt­er baserade på samma teknologiplattform under ytterligare 15 år. Detta är en avsevärd förstärkning av Enzymaticas patentportfölj och utgör en betydande milstolpe för den fortsatta kommersialiseringen av företagets nyckelprodukt­er.

Vid sidan av det godkända patentet för Europa har Enzymatica lämnat in motsvarande ansökningar för andra marknader där granskning av patentet pågår.

Arbetet med Enzymaticas patentportfölj leds av en av Europas ledande ledande patentbyråer, Potter Clarkson.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Bengt Baron, Ordförande Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post:
bengt.baron@outlook.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelandenEnzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Enzymatica AB 

Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Nedladdningar