ENZY  
SEK  %
Logotype

Europeiska patentverket avser att bevilja ett nytt patent för en nyckelkomponent i förkylningsprodukt­en ColdZyme

Regulatorisk information
Europeiska patentverket har givit ett positivt förhandsbesked om att de avser att bevilja ett patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme®. Det förväntade patentet kommer att gälla fram till 2035. Det slutgiltiga godkännandet förväntas till sommaren 2020 efter att formalia kring patentgodkännandet har slutförts. Godkännandet är det första i en patentfamilj som täcker alla stora marknader i världen.
  • Det nya patentet förlänger skyddet för ColdZyme och andra Enzymatica-produkt­er baserade på samma teknologiplattform under ytterligare 15 år. Detta är en avsevärd förstärkning av Enzymaticas patentportfölj och utgör en betydande milstolpe för den fortsatta kommersialiseringen av företagets nyckelprodukt­er. Det nya patentet stärker inte bara vår nuvarande position inom det vanliga förkylningssegmentet, utan ökar också chanserna för att sluta nya distributionsavtal med stora life science-företag globalt och att utveckla spin off-produkt­er för andra applikationer, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Det ursprungliga patentet som täcker användningen av enzymet torsktrypsin i produkt­er mot förkylning och andra indikationer löper ut i juni 2020. Enzymatica utvecklade en förbättrad torskenzymformulering för ColdZyme, för vilken nya patentansökningar lämnades in globalt 2015 (europeiskt patentansökningsnummer 16745663.1). Det senaste europeiska patentet härrör från denna nya patentfamilj.

ColdZyme lanserades ursprungligen 2012. Efter ytterligare karaktäriseringar av de aktiva komponenterna i ColdZyme, vilket ledde till en förbättrad formulering av produkt­en, lämnades en patentansökan in 2015 följt av lansering av en omformulerad ColdZyme påföljande år. Som en följd av det nya patentet intar ColdZyme och alla andra produkt­er baserade på samma teknologiplattform en mycket stark position i den fortsatta internationella expansionen.

Arbetet med Enzymaticas patentportfölj leds av en av Europas ledande ledande patentbyråer, Potter Clarkson.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 kl. 08.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Nedladdningar