ENZY  
SEK  %
Logotype

Nya patent godkända för ColdZyme i Japan och Ryssland

Det japanska patentverket, Japan Patent Office, har godkänt Enzymaticas patent (6718375) för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme®. Patentet omfattar användning av torskenzymet för behandling och förebyggande av mikrobiella infektioner i individer med immunbrist. Patentet gäller till 2035. Dessutom har det ryska patentverket, Patent Office of the Russian Federation, godkänt ett patent där torskenzym (trypsin och chymotrypsin) omfattar användning av en kombination med antibiotika för behandling av streptokockorsakad biofilm i de övre och nedre luftvägarna. Patentet (2725800) gäller till 2036.

Patentet i Japan omfattar behandling och förebyggande av mikrobiella infektioner med ColdZyme vid immunbrist. Enzymatica har tidigare genomfört en studie där behandling med ColdZyme hos en 12-årig pojke med primär immunbrist visade goda resultat. Resultatet av behandlingen med ColdZyme är en av anledningarna till patentansökan, och visar en påtaglig minskning av antalet infektioner och infektionssymtom, samt en kraftigt minskad sjukfrånvaro under den 15 månader långa behandlingen jämfört med en tidigare period om 21 månader utan behandling.
Resultatet av studien publicerades i Journal of Medical Case Reports, 20161.

Det ryska patentverket har godkänt ett patent där torskenzym (trypsin och chymotrypsin) omfattas i en kombinationsbehandling av bakteriell biofilm (Streptococcus mitis och/eller Streptococcus pneumoniae) med antibiotika i de övre och nedre luftvägarna. Antibiotikan i kombinationsbehandling kan utgöras av bredspektrumantibiotika såsom tetracykliner, cefotaximer, vancomycin, erythromycin eller oxacillin.

  • Vi är glada över att patentgodkännandena i Japan och Ryssland. Patenten ger oss möjlighet för satsning på nya indikationer för ColdZyme framöver som för övre luftvägsinfektioner eller som kombinationsbehandling av biofilm men som först skulle kräva ytterligare kliniska studier, säger Claus Egstrand, Chief Operating Officer för Enzymatica.
  1. Clarsund M, Blom U, Gardulf A. Evaluation of ColdZyme® Mouth Spray on prevention of upper respiratory tract infections in a boy with primary immunodeficiency: a case report. Journal of Medical Case Reports. 2016 Oct 31;10(1):302.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Operating Officer Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats i 15 länder på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Nedladdningar