ENZY  
SEK  %
Logotype

STADA-avtalet utökat med Norden

Enzymatica och sin tyska partner STADA har utökat avtalet för förkylningssprayen ViruProtect® (ColdZyme) att gälla för Norden förutom Sverige. Därmed ingår Danmark, Norge, Finland och Island i det utökade avtalet.  Lanseringen av ViruProtect på dessa marknader förväntas ske under 2021. Förkylningsmarknaden för Danmark, Norge, Finland och Island uppskattas till knappt 1,5 Mkdr[1].

Sedan tidigare har Enzymatica ett framgångsrikt samarbete med STADA för försäljning av ViruProtect i ett stort antal länder, främst i Europa men även Ryssland, Polen, Ukraina och CIS (Commonwealth of Independent States – tidigare sovjetrepubliker). Med det utökade avtalet för Danmark, Norge, Finland och Island täcker ViruProtect totalt cirka 40 marknader.

OTC-marknaden i Danmark, Norge, Finland och Island beräknas uppgå tillsammans till cirka 11,2 Mdkr1. De danska och norska OTC-marknaderna uppskattas till 2,1 Mdkr respektive 1,9 Mdkr och med en årlig tillväxttakt på cirka 1 %2. Den finska OTC-marknaden värderas till cirka 7 Mdkr med en årlig tillväxttakt om 2,8 %3. Den isländska OTC-marknaden värderas till cirka 0,2 Mdkr med en årlig tillväxttakt om 11,3 %4. Den danska förkylningsmarknaden uppskattas till cirka 400 MSEK5, den norska till 350 MSEK6 och den finska till drygt 700 MSEK7. Den isländska marknaden för förkylnings- och luftvägsprodukt­er (exklusive medicintekniska produkt­er) beräknas till cirka 28 MSEK8. På grund av coronapandemin har förkylningsmarknaden i Danmark, Norge och Finland minskat med cirka 10 % under 20209. På Island har marknaden för förkylnings- och luftvägsprodukt­er minskat med cirka 2 % under 202010.

Distributionen av OTC-produkt­er i Danmark och Norge drivs av apotekskedjorna, varav tre i Danmark och fyra i Norge. I Finland finns inga stora apotekskedjor utan marknaden utgörs av enskilda apotek. Totalt har Danmark 510 apotek, Norge 981 apotek och Finland 812 apotek.

Enzymatica har marknadsfört och sålt ColdZyme på den danska och norska marknaden sedan 2014, och på den finska, genom Tamro, sedan 2015. Enzymaticas dotterbolag Zymetech har sålt PreCold (ColdZyme) sedan 2015. Enzymatica  kommer fortsätta att sälja sin förkylningsspray i Danmark, Norge och Island, parallellt som STADA kommer att sälja ViruProtect på dessa marknader. De båda företagen gör bedömningen att det finns utrymme för fler förkylningssprayer baserade på ColdZyme´s framgångsrika barriär­teknologi. I Finland kommer Tamro fortsätta att sälja ColdZyme parallellt med att STADA kommer att sälja ViruProtect.

 • Efter att ha lanserat ViruProtect på åtskilliga marknader genom vårt omfattande europeiska marknads- och försäljningsnätverk, glädjer sig STADA över att ha utökat vårt framgångsrika samarbete med Enzymatica för att täcka Danmark, Finland, Island och Norge, säger Steffen Wagner, Exucitive Vice President, European Markets på STADA.

Vi är mycket nöjda över det fortsatta förtroendet från STADA. Intresset från konsumenterna för förkylningssprayer är stort och det finns utrymme för ytterligare produkt­er bredvid vårt eget varumärke ColdZyme. Det utökade avtalet visar också styrkan i vår barriär­teknologi för skydd mot förkylningsvirus, säger Claus Egstrand, Chief Operating Officer för Enzymatica.

 1. Norsk Apotekerforening Total 2019, Dansk Aptekerforening Total 2019, Tamro MAT2019, Vistor, IDM – Icelandic Drug Market, 2019
 2. Norsk Apotekerforening Total 2019, Dansk Aptekerforening Total 2019
 3. Tamro, MAT2019
 4. Vistor, IDM – Icelandic Drug Market, 2019
 5. DLIMI (Dansk Laegemiddelsindustri Market insight), Försäljning till konsumenter i Danmark, MAT okt 2020
 6. IQVIA, Försäljning till konsumenter i Norge, MAT, okt 2020
 7. Tamro, MAT2019
 8. Vistor, IDM – Icelandic Drug Market, 2019
 9. IQVIA, Försäljning till konsumenter i Norge, MAT, Okt 2020, DLIMI (Dansk Laegemiddelsindustri Market insight) Försäljning till konsumenter i Danmark, MAT okt 2020, Tamro, Försäljning till konsument, jan-sept 2020
 10. Vistor, IDM – Icelandic Drug Market, Försäljning till apotek på Island, jan-nov 2020

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Operating Officer Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Nedladdningar