ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica kommenterar artikel i Dagens Medicin

Regulatorisk information
I en artikel i Dagens Medicin den 10 februari 2021 framförs kritik mot en av de kliniska studierna, den så kallade ColdPrev I, som finns med i den samlade kliniska utvärderingen som ligger till grund för de produkt­fördelar som Enzymatica använder i marknadsföringen av ColdZyme®. Enzymatica tillbakavisar kritiken och lämnar nedanstående kommentar.

ColdZyme är en mycket väldokumenterad produkt­ vars effekt på förkylning har bekräftats i såväl in vitro-studier som in vivo-studier. En in vitro-studie från 2017 visade att ColdZyme kunde oskadliggöra över 90 % av de kända virus som orsakar förkylning. ColdPrev I-studien, två tyska multicenterstudier och senast en brittisk studie med elitidrottare visar på de kliniska fördelarna med ColdZyme.

I den studie som Dagens Medicin tar upp, ColdPrev I, har forskarna tillsammans med erfarna statistiker genomfört explorativa analyser baserade på data från studien. Dessa analyser, och de analyskriterier som har ingått, har granskats och godkänts av huvudprövaren för studien. Dessa resultat visar att för de deltagare som uppvisade förkylningssymptom minskade förkylningsperioden med upp till 3,5 dagar. Enzymatica anser att data och analyskriterier har framförts på ett tydligt och transparent vis. I den senaste brittiska studien på elitidrottare visades också att förkylningsperioden kunde förkortas med upp till 3,5 dagar.

ColdZyme blev under 2020 re-certifierat enligt MDD (Medical Device Directive) av det anmälda organet Eurofins Product Testing. ColdZyme får därmed säljas som klass III medicinteknisk produkt­ inom EU. ColdZyme och dess dokumentation har granskats av Eurofins, som är ett godkänt kontrollorgan för medicintekniska produkt­er utsedd av behörig myndighet inom EU. Eurofins har granskat den fullständiga dokumentationen som inkluderar säkerhet, effekt, och produkt­påståenden.

ColdZyme har bidragit positivt till förkylningskategorin i Sverige och internationellt genom att tillföra en stor grupp nöjda och lojala konsumenter. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att skapa värde för kategorin genom marknadsföringen av en säker, effektiv och väldokumenterad produkt­.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Operating Officer Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Ann-Christine Provoost, Director of Regulatory Affairs Enzymatica AB

Tel: 0702-74 37 31 | E-post: ann-christine.provoost@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00


Nedladdningar