ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica och STADA utökar avtalet för ViruProtect till Vietnam

Regulatorisk information
Enzymatica har utlicensierat exklusiva rättigheter till STADA att marknadsföra och sälja förkylningssprayen ViruProtect® (ColdZyme®) i Vietnam. Avtalet bygger på de två företagens befintliga framgångsrika samarbete att sälja ViruProtect i cirka 40 länder över hela världen. ViruProtect är en lokalt verkande medicinteknisk produkt­ som behandlar och lindrar förkylning. Genom att utöka partnerskapet kombineras Enzymaticas tekniska expertis med STADA:s omfattande kommersiella närvaro och infrastruktur för försäljning och marknadsföring i Vietnam, genom dotterbolagen STADA Vietnam och Pymepharco.

Enzymatica och STADA har utökat sitt framgångsrika samarbete för ViruProtect förkylningsspray till att även omfatta Vietnam. Inom ramen för det utökade partnerskapet ska Enzymatica leverera ViruProtect till STADA Vietnam, som ska distribuera och marknadsföra produkt­en via ett omfattande försäljnings- och marknadsföringsnätverk. Genom sina dotterbolag STADA Vietnam och Pymepharco är STADA bland de 10 ledande bolagen i Vietnams konsumenthälsovårdssektor, med nationell täckning via både detaljhandel och sjukhus. Med en växande portfölj av icke-receptbelagda varumärken, avser företaget att bli ett av de fem ledande bolagen i Vietnam på marknaden för egenvårdsprodukt­er.

Avtalet bygger på de båda bolagens befintliga och framgångsrika samarbete kring ViruProtect på över 40 marknader över hela världen. ViruProtect är en medicinteknisk munspray som behandlar och lindrar förkylning. STADA avser att lansera ViruProtect i Vietnam nästa år, efter att den fått lokalt godkännande.

“Vi har gjort stora investeringar i konsumenthälsovårdssektorn i Vietnam i 20 år och det ger oss en mycket bra position att vara den partner som lanserar den här innovativa produkt­en till konsumenter och apotekare i Vietnam. Genom att kombinera lanseringen av STADA:s internationella varumärken som Natures Aid och Walmarks kosttillskott med licensierade partnerskap för attraktiva produkt­er som ViruProtect, kan vi erbjuda Vietnams apotekare och konsumenter ett attraktivt och pålitligt utbud av varumärken för konsumenters egenvård”, säger Carsten Cron, Head of Emerging markets på STADA. 

Uppskattningar värderar Vietnams växande marknad för konsumentegenvård till cirka 2 miljarder euro per år, där öron-näsa-hals-kategorin och andra svalgfrämjande terapier årligen genererar en försäljning överstigande 20 miljoner euro. Med hjälp av den innovativa munsprayen ViruProtect avser STADA att erbjuda de vietnamesiska konsumenterna ett attraktivt alternativ till orala produkt­er för egenvård av de övre luftvägarna.

“STADA:s starka marknadsposition och stora ambitioner för Vietnam gör att vi ser stora möjligheter för ViruProtect att bli ett väletablerat varumärke på förkylningsmarknaden”, säger Kristoffer Ahlerup, Commercial Director på Enzymatica.

ViruProtect, som också marknadsförs som ColdZyme i vissa länder, är en klass III medicinteknisk produkt­ som innehåller glycerol och det naturliga enzymet trypsin. In vitro-studier har visat att förkylningssprayen är effektiv mot över 90 % av de huvudsakliga förkylningsvirusen[1], och kliniska studier har visat att förkylningsperioden kan förkortas i jämförelse med placebo[2].

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 15.00 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Kristoffer Ahlerup, Commercial Director, Enzymatica AB
Tel: 0735-33 68 36 | E-post: kristoffer.ahlerup@enzymatica.com

Stefan Olsson, Kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

STADA Arzneimittel AG / Media Relations
Stadastrasse 2–18 / 61118 Bad Vilbel / Tyskland 
Telefon: +49 (0) 6101 603-165 / E-post: 
press@stada.de eller besök www.stada.com/press

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

OM STADA ARZNEIMITTEL
STADA Arzneimittel AG har huvudkontor i Bad Vilbel, Tyskland. Företaget har en tredelad strategi som fokuserar på generika, specialläkemedel och receptfria konsumentvårdsprodukt­er. STADA säljer sina produkt­er i cirka 120 länder. Under 2020 uppgick försäljningen till cirka 3 010 miljoner euro och vinsten (EBITDA) till 713,3 mijoner euro. Den 31 december 2020 hade STADA 12 301 medarbetare runt om i världen.

[1] A medical device forms a protective barrier in the throat that deactivates five major common cold viruses.  B. Stefansson, A. Gudmundsdottir, M. Clarsund, Swe ENT Congress 2018[1]

COLDPREV – A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold.OJRD, 2017, 7, 125–135