ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymaticas försäljning och resultat påverkat av pandemin

Regulatorisk information
På grund av pandemin med social distansering och bättre handhygien har förkylningsmarknaderna i Sverige och utomlands minskat väsentligt och halverats under årets två första månader. Nedgången har följdaktligen även lett till en minskad försäljning av företagets förkylningsspray ColdZyme® under samma period och därmed bedömer styrelsen att företagets försäljning och resultat för 2021 kan bli sämre än 2020. Styrelsen kommer därför att föreslå årsstämman den 5 maj att företaget genomför en nyemission om cirka 60 MSEK för att främst kunna genomföra företagets offensiva geografiska expansion och kliniska studier samt att tillgodose behovet av rörelsekapitalet under 2021. Styrelsen bedömer dock att Enzymaticas planerade utveckling förskjuts 12-18 månader på grund av pandemin. Emissionen kommer att garanteras av företagets tre största ägare. Samtidigt har lanseringen av ColdZyme på internationella marknader fått ett positivt mottagande, och diskussioner pågår om avtal för ytterligare marknader. Styrelsen bedömer att förkylningsmarknaden kommer att återhämta sig under det andra halvåret 2021 när vaccinations-programmen bedöms vara genomförda.

Som Enzymatica meddelat i bokslutskommunikén 2020 förväntas effekterna av pandemin hålla tillbaka försäljningen på redan etablerade marknader medan företagets fortsatt starka tillväxt främst kommer att ske genom expansion på nya marknader. Bolaget konstaterar nu att nedgången på etablerade marknader har varit betydligt större än väntat samt att lanseringar av ColdZyme på en del nya marknader kan komma att bli fördröjda. Effekterna av coronapandemin med social distansering, förbättrad handhygien och minskade sociala kontakter har lett till betydligt färre och mildare förkylningar, vilket resulterat i en halverad förkylningsmarknad. Det har påverkat försäljningen av ColdZyme och styrelsen bedömer att Enzymaticas omsättning för 2021 kan bli lägre än 2020-års omsättning på 111 MSEK, vilket kommer att påverka såväl rörelseresultat (EBIT) som kassaflöde. Givet den stora osäkerheten i marknadsutvecklingen framöver kommer styrelsen därför att föreslå årsstämman den 5 maj att företaget genomför en nyemission om cirka 60 MSEK för att säkerställa företagets långsiktiga satsningar inom områdena geografiska expansion, kliniska studier, organisation och supply chain samt att tillgodose behovet av rörelsekapital för 2021. Emissionen kommer att garanteras av företagets tre största ägare.

  • Vi är fortsatt lika positiva i det längre perspektivet men som det ser ut idag kommer pandemin att skjuta på Enzymaticas utveckling i 12-18 månader. Nyemissionen ger oss de resurser som behövs för att såväl tillgodose rörelsekapitalbehovet för 2021 som att säkerställa långsiktiga satsningar för vår fortsatt snabba expansion, säger Bengt Baron, arbetgande styrelseordförande för Enzymatica.

Vid sidan av nedgången av förkylningssegmentet har Enzymaticas försäljning stärkts genom lanseringen av ColdZyme på nya marknader som exempelvis Frankrike och Italien, där produkt­en har fått ett positivt mottagande av konsumenter. Under 2020 ingick Enzymatica avtal med stora internationella läkemedels- och egenvårdsföretag för marknadsföring och försäljning av ColdZyme på totalt cirka 50 marknader. ColdZyme säljs idag på ett 30-tal av dessa marknader. Lanseringarna för övriga marknader är i huvudsak beräknad till 2021-22, men lanseringen på en del marknader kan komma att bli fördröjda på grund av pandemin och godkännanden från regulatoriska myndigheter.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021 kl. 15.00 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Bengt Baron, arbetande styrelseordförande Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com

Claus Egstrand, Chief Operating Officer & Senior Director Growth Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Nedladdningar