ENZY  
SEK  %
Logotype

ColdZyme blockerar även omikronvarianterna BA.4 och BA.5

Regulatorisk information

En ny studie från Innsbrucks medicinska universitet (MUI) visar att ColdZyme skyddar vävnad i luftvägarna från att infekteras av de utbredda omikronvarianterna BA.4 och BA.5. Detta följer på tidigare forskning från samma forskargrupp, som visade att ColdZyme blockerar den ursprungliga omikronvarianten BA.1 och som kommunicerades av Enzymatica i juni 2022. Den nya studien väntas publiceras inom de närmaste månaderna. ColdZyme har nu visats blockera 11 luftvägsvirus och virusvarianter, inklusive tre omikronvarianter och andra coronavirus.

Forskargruppen i Innsbruck använde samma in-vitro-modell som i tidigare studier, där ColdZyme appliceras på polariserad mänsklig epitelvävnad. I denna modell har ColdZyme nu visats effektivt blockera infektion i luftvägarna från flera olika SARS-CoV-2-varianter, inklusive omikron BA.1, BA.4 och BA.5.

”Trots att det finns framgångsrika vacciner mot SARS-CoV-2 har det visat sig att nya varianter av omikronviruset undkommer både antikroppar aktiverade av vaccin och tidigare infektioner. Det är tydligt att det behövs mer omedelbara åtgärder för att undvika virusspridning och infektion. Våra resultat pekar på att en förebyggande behandling med ColdZyme munspray kan skydda mot infektion, alltså även nu visat mot de nuvarande och mycket smittsamma BA.4/5-varianterna. De här lovande in-vitro-resultaten måste dock utvärderas kliniskt”, säger Dr Doris Wilflingseder, professor i infektionsbiologi och chef för forskargruppen på MUI.

ColdZyme har nu visats in-vitro blockera 11 luftvägsvirus och virusvarianter, inklusive 5 olika varianter av coronavirus.

”Den här forskningen är en del av Enzymaticas pågående femåriga forskningsprogram. Den nyemission som nyligen kommunicerades kommer att anskaffa kapital för ytterligare studier, inklusive kliniska studier där ColdZyme testas för att bekräfta både kortare och färre antal övre luftvägsinfektioner samt minskad virusmängd i halsen. Vi kommer inom kort att tillkännage starten av dessa ytterligare kliniska studier. Vår samlade in-vitro-data visar att ColdZyme potentiellt kan skydda från flera olika virus som orsakar infektioner, genom att ColdZyme bibehåller cellernas integritet i slemhinnan och samtidigt avsevärt minskar virusmängden. Detta pekar på ColdZymes möjliga roll att hindra virus att infektera och spridas vidare”, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

ColdZyme är en CE-märkt medicinteknisk produkt­ som säljs i Sverige, Storbritannien och Island under varumärket ColdZyme och på cirka 30 andra marknader under andra varumärken.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022 kl. 11:00 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

Enzymatica AB utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkt­erna baseras på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt­ är medicin-teknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett 30-tal marknader på fyra kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se.