ENZY  
SEK  %
Logotype

ColdZyme blockerar omikronvirus – enligt ny forskning

Regulatorisk information

23 juni 2022

 

Regulatoriskt pressmeddelande

 

ColdZyme blockerar omikronvirus – enligt ny forskning
 

Nya data från en pågående in-vitro-studie visar att Enzymaticas munspray ColdZyme blockerar omikronviruset från att binda till mänskliga celler. Detta indikerar att ColdZyme skulle kunna få en viktig roll mot många olika typer av coronavirus, inklusive flera varianter av SARS-CoV-2. Nu intensifieras de kliniska testerna för att ytterligare undersöka effekten hos människor.

En forskargrupp vid det medicinska universitetet i Innsbruck genomför för närvarande en flerstegsstudie om den barriärteknik som används i ColdZyme – Enzymaticas munspray mot virus som orsakar förkylning och andra sjukdomar i de övre luftvägarna. Resultat från studiens första steg visar nu att ColdZyme blockerar omikronvarianten av SARS-CoV-2-viruset från att binda till mänskliga celler.

“Normalt skulle vi invänta hela studien innan vi kommunicerar några resultat, men eftersom vi är ett börsnoterat bolag anser vi att de här resultaten är så entydiga och betydelsefulla att vi har en skyldighet att informera marknaden. Vi utökar nu våra kliniska studier för att ytterligare undersöka de här resultaten”, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

Forskarna testade ColdZyme munspray genom att använda en 3D-modell av mänsklig vävnad som avbildar ytan i människans luftvägar. ColdZyme sprayades på vävnadsmodellen innan SARS-CoV-2-omikronvirus applicerades. Data visar att förbehandlingen med ColdZyme blockerar omikronviruset.

“Det behövs mer arbete innan det går att fastställa effekten hos människor, men vi anser att de här in-vitro-resultaten är mycket intressanta. Blockeringen av omikronviruset stämmer med våra tidigare resultat där ColdZyme blockerade en annan variant av SARS-CoV-2-viruset”, säger Dr. Doris Wilflingseder som är professor i infektionsbiologi vid Innsbrucks medicinska universitet och den som leder forskningsgruppens arbete.

Effekten hos ColdZyme mot SARS-CoV-2-varianter har också visats i tidigare in-vitro-studier: En in-vitro-studie som utfördes av samma forskargrupp vid universitetet i Innsbruck, och med hjälp av samma vävnadsmodell, visade att ColdZyme hindrar bindning och infektion av en annan SARS-CoV-2-variant (inte omikron). Dessutom har en studie som genomfördes av Enzymatica med hjälp av ett så kallat in-vitro virucidical efficiacy suspension test att ColdZyme deaktiverar SARS-CoV-2 med över 98 %. ColdZyme är en CE-märkt medicinteknisk produkt­ som behandlar och lindrar förkylning. Produkt­en säljs i Sverige, Island och Storbritannien under varumärket ColdZyme och på cirka 30 marknader under andra varumärken.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2022 kl. 10:00 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, Communication Manager, Enzymatica AB
Tel: +46 708 55 11 85 | Email: stefan.olsson@enzymatica.com