ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica kommenterar felaktiga formuleringar i Dagens Medicin

I rubriken och ingressen till en artikel publicerad i dag på tidningen Dagens Medicins webbplats uppges felaktigt att en studie om ColdZyme® anmälts till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Fakta är att Region Skåne har skickat ett ärende till Npof avseende formuleringarna i en vetenskaplig artikel samt ett abstract som redogör för studien. I Region Skånes skrivelse framgår ingen kritik mot vare sig metod eller resultat i den aktuella studien.

Rubriken på artikeln publicerad i dag kl. 08:51 är ”Studie av Coldzyme misstänks för oredlighet i forskning”. I ingressen påstås att ”slutsatserna i studien inte stöds av resultaten”. Båda påståendena är felaktiga, eftersom det Region Skåne bett att Npof prövar är hur resultaten från studien presenteras i den vetenskapliga artikeln A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold, publicerad 2017 i tidskriften Open Journal of Respiratory Diseases, samt i ett abstract som användes 2014 vid den 32:a kongressen för Nordic Association of Otolaryngology i Köpenhamn.

I sin anmälan framför Region Skåne ingen kritik mot vare sig studien, dess metod eller dess resultat, vilket de felaktiga formuleringarna i Dagens Medicin antyder. Enzymatica har påtalat felaktigheterna för Dagens Medicin som dock valt att inte göra någon rättelse.

”Data från Coldprev-studien har använts när ColdZyme godkändes som en MDD klass III-produkt­ och när våra partners vetenskapliga rådgivare har granskat produkt­en. Ingenstans har studien eller dess data ifrågasatts och det görs inte heller av Region Skåne, även om Dagens Medicins olyckliga formuleringar antyder detta”, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Executive Officer, Enzymatica AB
Telefon: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, Kommunikationschef, Enzymatica AB
Telefon: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkt­erna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på 30-tal marknader på tre kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se