ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica och University of Kent startar studie för att undersöka hur elitidrottare kan förebygga virusinfektioner i de övre luftvägarna

Universitetet i Kent (Storbritannien) arbetar tillsammans med Enzymatica med en ny dubbelblind, placebo-kontrollerad studie för att undersöka de förebyggande effekterna av ColdZyme på infektioner i de övre luftvägarna hos elitidrottare. En tidigare studie visade att behandling med ColdZyme kan minska antalet förlorade träningsdagar.

Enzymatica har tagit initiativ till en ny studie för att undersöka hur ColdZyme kan skydda de övre luftvägarna hos idrottare som tävlar i uthållighetssporter – en grupp där skydd mot virus är högt prioriterad. Studien genomförs av universitetet i Kent, Storbritannien, och bygger vidare på en tidigare studie från 2020 av samma forskargrupp. Den visade att ColdZyme minskade förkylningars varaktighet och symptom hos idrottare som sysslar med uthållighetssporter (t.ex. triathlon, maraton, cykling).

“ColdZymes förmåga att minska antalet förlorade träningsdagar kan spela stor roll för många idrottare i uthållighetssporter. Den tidigare studien visade att idrottare som använder ColdZyme fick mildare symptom och förlorade hälften så många träningsdagar som idrottarna i kontrollgruppen. Vår nya studie fortsätter att undersöka ColdZymes förmåga att ge idrottare en snabbare återhämtning från förkylningar och andra virusinfektioner i de övre luftvägarna”, säger professor Glen Davison som är ansvarig för School of Sport and Exercise Sciences vid universitetet i Kent.

De första deltagarna tas in i studien under den här veckan, med målet att studien presenteras inför förkylningssäsongen nästa höst. Metoden är en dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie som använder parallella grupper där deltagarna för träningsdagbok och en hälsodagbok enligt Jacksonskalan. Provtagning i svalget görs på båda grupperna för att identifiera vilka virus som orsakat infektionerna, och för att mäta virusmängden.

“Vi vet att många grupper som verkligen vill undvika förkylningar och förkylningsliknande symptom älskar ColdZyme, till exempel lärare, förskolepersonal och idrottare inom uthållighetssporter. Enzymatica kommer att starta ett antal kliniska studier för att fortsatt undersöka ColdZymes effekt på virus. Hittills har ColdZyme i
in-vitro-studier bevisats blockera 11 olika virus som förekommer i de övre luftvägarna och målet är nu att upprepa dessa resultat in-vivo i kliniska studier”, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

Mer information om studien: ISRCTN - ISRCTN18133939: Does ColdZyme mouth spray protect athletes against upper respiratory tract infection?

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, CEO, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: 
claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: 
stefan.olsson@enzymatica.com


Enzymatica AB utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkt­erna baseras på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt­ är medicin-teknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett 30-tal marknader på fyra kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintligamarknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North GrowthMarket. För mer information besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post:certifiedadviser@penser.se.