ENZY  
SEK  %
Logotype

Österrikiska forskare visar i in-vitro-studie att ColdZyme® blockerar viruset bakom Covid-19

 

 

28 mars 2022

 

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

 

 

Österrikiska forskare visar i in-vitro-studie att ColdZyme® blockerar viruset bakom Covid-19

En forskargrupp vid universitetet i Innsbruck har i in vitro-försök kunnat visa att Enzymaticas munspray ColdZyme blockerar SARS-CoV-2-viruset genom att hindra det från att fästa vid mänsklig vävnad. De österrikiska forskarna rekommenderar nu att fler studier görs för att utreda hur befintliga produkt­er som skyddar mot virus, till exempel munspray, kan användas för att skydda mot SARS-CoV-2.[1] En tidigare studie genomförd av Enzymatica visade att ColdZyme inaktiverade samma virus till 98,3 %.[2]

Studien vid universitetet i Innsbruck har gjorts på eget initiativ av forskargruppen och finansierades inte av Enzymatica. Resultaten har presenterats i en artikel i den tyska tidskriften BIOSpektrum.

”Vi vet sedan tidigare att ColdZyme är effektivt mot förkylningsvirus och 2020 presenterade vi en egen in vitro-studie som visade att ColdZyme inaktiverar SARS-CoV-2-viruset med 98,3 %”, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

Bolaget planerar nu flera studier för att fördjupa insikterna kring hur ColdZyme verkar mot förkylningsvirus, men också mot olika varianter av SARS-CoV-2, inklusive omikron-varianten.

”Vi behöver förstå de faktiska effekterna på människor, även om testerna i laboratoriemiljö har visat lovande resultat. Det hade naturligtvis varit intressant om det går att visa att ColdZyme även kan skydda mot
SARS-CoV-2-virus”, säger Claus Egstrand.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Telefon: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Telefon: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com