ENZY  
SEK  %
Logotype

Kvartalsrapport Q1/2023: Stark start på året – Enzymaticas tillväxtresa fortsätter enligt plan

Regulatorisk information

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,0 MSEK (4,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,4 MSEK (-18,1).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,09 SEK (-0,12).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,2 MSEK (-10,2). Kassaflödet påverkades av utbetalning av engångsersättningar till partners om totalt 5,6 MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter kvartalet

 

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats
  under kvartalet.

 

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats
  under kvartalet.

Andra händelser under kvartalet

 

 

 • Enzymatica’s munspray lanseras i Jordanien i april av MS Pharma och säljs under varumärket ViruProtect.

 

 

”Försäljningen under årets första kvartal ökade med över 200 % jämfört med samma period föregående år. Även om vi jämför med ett svagt kvartal 2022 så är det glädjande att Enzymatica är tillbaka på den tillväxtresa som tog en oväntad och utmanande paus under pandemin. Det syns en tydlig ökning i efterfrågan både i Sverige och på våra partnermarknader. Försäljningen för första kvartalet låg i nivå med samma period 2019, som var det senaste året då försäljningen inte påverkades av pandemin”, säger Claus Egstrand, VD.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023, kl. 08:30 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

 

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.