ENZY  
SEK  %
Logotype

Kvartalsrapport Q2/2023: En spännande och viktig tid framöver

Regulatorisk information

Andra kvartalet

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,8 MSEK (9,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,2 MSEK (-15,9).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,07 SEK (-0,10).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,5 MSEK (-21,5).
 • Nettoomsättningen uppgick till 21,8 MSEK (13,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till -25,5 MSEK (-34,0).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,16 SEK (-0,22).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,7 MSEK (-31,7).

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats
  under kvartalet.
 • Inga väsentliga händelser har rapporterats
  efter kvartalets utgång.

Andra händelser under och efter kvartalet

 

 • University of Kent, Storbritannien, har sedan november 2022 genomfört en klinisk studie för att undersöka ColdZymes effekter in-vivo hos elitidrottare inom uthållighetssporter som cykling och långdistanslöpning. Resultatet av den placebokontrollerade, dubbelblinda och randomiserade studien väntas i augusti 2023.
 • Medicinska universitetet i Innsbruck, Österrike, har under andra kvartalet genomfört en in-vitro-studie för att undersöka ColdZymes effekt på mänskliga celler som infekterats med influensavirus. Resultatet av studien väntas i augusti 2023.

 

”Tillväxten under första halvåret var 58 % jämfört med samma period förra året. Det andra kvartalet är varje år vårt svagaste kvartal, eftersom det är den tid på året då förkylningarna är som lägst. Men det har ändå varit ett intensivt kvartal. Diskussionerna om lansering på några av världens största förkylningsmarknader intensifierades och vårt forskningsprogram fortsatte. Under augusti förväntar vi oss resultat från två viktiga vetenskapliga studier”, säger Claus Egstrand, VD.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023, kl. 08:30 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.