ENZY  
SEK  %
Logotype

Ny studie: ColdZyme bryter infektionscykeln och minskar mängden influensavirus signifikant

Regulatorisk information

ColdZyme® minskar virusmängden med över 99 procent när det appliceras på mänskliga celler som infekterats med influensa A (H3N2), jämfört med infekterade celler som behandlades med saltlösning. Enligt forskare vid det medicinska universitetet i Innsbruck bryter ColdZyme infektionscykeln och begränsar spridningen av viruset till fler celler. Forskarna tror att ColdZyme skulle ha samma effekt på andra luftvägsvirus. ColdZyme munspray säljs i över 30 länder på fyra kontinenter, även under varumärken som ViruProtect®, Bisolviral® och ADerogyl®.
 

Tidigare studier har visat hur applicering av ColdZyme före infektion blockerar virus från att fästa vid mänskliga celler. Den nya studien visar att ColdZyme också minskar virusmängden och virusets förmåga att spridas i cellkulturer som är infekterade av virus (influensa A, H3N2). Forskningen från det medicinska universitetet i Innsbruck visar en minskning av virusmängden med över 99 procent efter bara tre behandlingar med ColdZyme, jämfört med infekterade celler som behandlades med saltlösning.
 

“Det här är anmärkningsvärda resultat eftersom ColdZyme bryter infektionscykeln och signifikant minskar virusmängden. Efter behandling med ColdZyme ser tidigare infekterade celler ut nästan som de oinfekterade cellerna, med intakta cellkärnor, oskadade flimmerhår och med få viruspartiklar jämfört med infekterade celler som behandlats med saltlösning. Vi har anledning att tro att ColdZyme skulle ha samma effekt på andra luftvägsvirus, eftersom inte bara influensa tidigare har visats bli drastiskt reducerad av ColdZyme-behandling”, säger professor Doris Wilflingseder som leder forskargruppen.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, designAutomatiskt genererad beskrivning

“Vi vet från tidigare studier att ColdZyme blockerar virus från att fästa. De här nya resultaten som visar att ColdZyme bryter infektionscykeln kan innebära nya kommersiella möjligheter för Enzymatica. Vi räknar med resultat från en in vivo-studie från universitetet i Kent inom den närmaste månaden och hoppas att den ska ge ytterligare kliniska insikter”, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.
 
Forskargruppen arbetar med ett manuskript för publicering, beräknad under 2023. Att studiens resultat tillkännages i förväg beror på att Enzymatica som ett noterat bolag är skyldigt att omgående offentliggöra insiderinformation. Fler studier kring ColdZyme kommer att genomföras i Innsbruck under året.
 

Mer om studien
Högt differentierade, slemproducerande och cilierade primära humana bronkiala luftvägsepitelceller infekterades med influensa A-virus (H3N2) och inkuberades i 16 timmar. Cellerna behandlades därefter med ColdZyme som lämnades på cellerna i 20 minuter och därefter avlägsnades för att efterlikna varaktigheten för ColdZyme i munhålan. Virusmängden bestämdes i vätskan som togs bort och i ett prov taget från den basolaterala sidan. Behandling och analys av virusmängden upprepades dag 2 och dag 3 efter infektion. På dag 3 undersöktes cellernas livskraft. Som positiv kontroll behandlades de influensa A-infekterade cellerna med saltlösning i stället för ColdZyme. 
 
Forskningen utfördes av Wilflingseders forskargrupp vid institutionen för hygien och medicinsk mikrobiologi vid det medicinska universitetet i Innsbruck, Österrike. Tidigare forskning om ColdZyme från samma forskargrupp inkluderar: ColdZyme® protects airway epithelia from infection with BA.4/5 | Respiratory Research | Full Text (biomedcentral.com)

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2023, kl. 10:45 CET.

 

För mer information, kontakta:
 

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Telefon: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Telefon: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com