ENZY  
SEK  %
Logotype

forskning & utveckling

Enzymatica fokuserar på produkt­utveckling baserat på den beprövade och patenterade barriär­teknologin som förkylningsprodukt­en ColdZyme bygger på.

barriär­teknologi

Barriär­en i ColdZyme®​ utgörs av en transparent vätskelösning bestående av glycerol och enzym från djuphavstorsk. Den huvudsakliga verkningsmekanismen hos barriär­en bygger på att den genererar en viskös osmotiskt aktiv lösning (barriär­ eller film) på slemhinnan i munnen/halsen som drar till sig vätska. Vätskan innehåller bland annat virus. Vid applicering i munhåla/svalg, som i fallet med ColdZyme, minskar närvaron av virus i svalget och därmed underlättas en snabbare naturlig återhämtning från en vanlig förkylning.

produkt­utveckling

Enzymatica fokuserar på produkt­utveckling baserat på den beprövade och patenterade barriär­teknologin som förkylningsprodukt­en ColdZyme bygger på. En viktig del i Enzymaticas FoU-arbete är att stärka den kliniska dokumentationen av förkylningssprayen ColdZyme.

ColdZyme® studier

Kortare förkylningar för elitidrottare med ColdZyme®. I en brittisk forskarinitierad studie som genomförts vid University of Kent randomiserades 123 elitidrottare inom uthållighetssporter som triathlon, maraton och cykling till behandling med ColdZyme® eller till kontrollgruppen.

vetenskapliga rådgivare

Enzymaticas vetenskapliga rådgivare är etablerade och välkända forskare inom bland annat övre luftvägsinfektioner. De bistår Enzymatica i forskningsrelaterade frågor samt utvärderar och ger råd till framtida forsknings- och produkt­möjligheter.

aktien

ENZY
 
 
 %

Enzymaticas aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer