ENZY  
SEK  %
Logotype

Abstract om klinisk ColdZyme studie publicerat av British Journal of Sports Medicine

Ett abstract om den pågående kliniska studien på ColdZyme vid University of Kent har publicerats av British Journal of Sports Medicine. De första resultaten från studien visade att ColdZyme   signifikant minskade mängden rhinovirus och symtom på halsont, jämfört med placebo. Det slutliga resultatet från studien väntas under första halvåret 2024.

Läs hela abstractet här