ENZY  
SEK  %
Logotype

Resultat från ColdZyme-studie presenterade vid olympisk konferens

Den 2 mars 2024 presenterade professor Glen Davison de första resultaten från sin pågående kliniska studie om ColdZyme vid IOK:s 7:e världskonferens om förebyggande av skador och sjukdomar inom idrotten. Konferensen i Monaco återkommer vart tredje år och arrangeras av Internationella olympiska kommittén. Det är den främsta internationella konferensen för dem som är intresserade av kliniska aspekter av sport och träningsmedicin. De många deltagarna och föreläsarna tillhör de internationellt ledande inom förebyggande av skador och sjukdomar.

Läs mer om konferensen

Lyssna här när professor Glen Davison presenterar sitt abstract på konferensen.