ENZY  
SEK  %
Logotype

Elitidrottare mycket nöjda med användning av ColdZyme® Munspray

Regulatorisk information

Enzymatica AB (publ) har genomfört en systematisk användarstudie med elitidrottare för att utvärdera ColdZyme® Munspray, användarvänlighet och hur väl den fungerar. Dessa resultat är del i den dokumentation som inhämtas för produkt­en. Under utvärderingen har det även framkommit att användningen av ColdZyme Munspray resulterade i att studiegruppen kände sig bättre eller mycket bättre än under tidigare säsonger och att de som drabbades av förkylning upplevde mildare eller mycket mildare symptom. Dessa resultat ligger till grund för en större dubbelblind placebokontrollerad studie som Enzymatica nu förbereder.

”Resultaten är väldigt betydelsefulla och intressanta för oss. Vi får mycket feedback och anekdoter förmedlade av kunder, men här kan vi se ett tydligt mönster med mycket nöjda idrottare i en systematisk uppföljning” säger forskningschef Marcus Fornbacke.

Om användandet

Elva elitskidskyttar använde ColdZyme Munspray under 90 dagar, för att utvärdera användningen.

  • Elitskidskyttarna var mycket nöjda med användandet av ColdZyme Munspray som produkt­. Samtliga elva skidskyttar rapporterade att de skulle använda ColdZyme Munspray igen om de blev erbjudna, en andel som var statistiskt signifikant***, (p=0,001).

Elitskidskyttar för idrottsdagbok där de registrerar träning, diet och hälsa, vilket innebär att idrottarna även registrerat användandet av ColdZyme Munspray i sina dagböcker. Samtidigt registrerades också antalet förkylningsdagar enl praxis för idrottsdagböcker. Eftersom de flesta deltagarna var mycket nöjda med ColdZyme Munspray, så erbjöds en jämförelse av utfallet mot dagböckerna under tidigare år samt deras livskvalitet, (Idrottarna hade fört dagbok mellan 2-4 tidigare år).

  • Avseende livskvalitet, hur skidskyttarna känt sig i tävlingssäsongen då de använt ColdZyme Munspray, rapporterade nio av elva idrottare, en statistiskt signifikant andel**(p=0,0039), att de mådde bättre eller mycket bättre än under tidigare säsonger.
  • Av de skidskyttar som ändå drabbades av förkylning så rapporterade nio av elva idrottare, en statistiskt signifikant andel** (p=0,0039) att de hade mildare eller mycket mildare symptom än under tidigare tävlingssäsonger.

  • Avseende antalet förkylningsdagar jämfört med tidigare säsonger, kunde man se en numerisk förbättring av dessa. Under säsongen 2011/2012 minskade antalet förkylningsdagar med i genomsnitt 3.1 dagar jämfört med säsongen 2010/2011. Då detta material är begränsat, var denna förbättring inte statistiskt signifikant, (p=0,0949).

 Om ColdZyme
Förkylningsvirus använder sig av proteiner för att infektera celler. ColdZyme är en naturlig munspray bestående av enzymer speciellt anpassade för att bryta ner de proteiner som förkylningsvirus använder sig av för att infektera, det innebär att ColdZyme Munspray potentiellt har möjligheten att förebygga eller förkorta en förkylning.

 För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, CEO Enzymatica AB (publ), 0768-144166, michael.christensen@enzymatica.se

Om Enzymatica på webben

Nedladdningar