ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymaticas företrädesemission kraftigt övertecknad

Regulatorisk information

Den företrädesemission som Enzymaticas styrelse beslutade om den 7 maj blev fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillförs 8,2 Mkr i emissionslikvid före emissionskostnader. Intresset för emissionen var stort och anmälningssedlar till ett värde om drygt 15 Mkr har inkommit till bolaget. Emissionslikviden kommer användas för marknadslansering av företagets registrerade produkt­er ColdZyme®Munspray och PeriZyme®Tuggummi.

-      Det är glädjande att intresset för bolaget och vår emission varit så stort. Med emissionen får vi möjlighet att kraftfullt lansera våra registrerade produkt­er i början av 2013, säger Michael Edelborg Christensen, VD för Enzymatica.

Genom nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med 55 013 kr, från 660 153 kr till totalt 715 166 kr. Totalt tecknades 1 375 319 aktier till en kurs om 6 kr per aktie. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet nya aktier till 17 879 151 jämfört med tidigare 16 503 832 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli 2012.

Den 10 maj fick Enzymatica registrerat sin produkt­ PeriZyme®Tuggummi hos Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt­, klass I, som behandling för att reducera nybildning av dentalt plack samt dålig andedräkt. Företaget förbereder nu ansökan om registrering av ColdZyme®Munspray som är avsedd att användas för att förebygga förkylningar och förkorta sjukdomstiden.

För mer information kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Telefon: 0768-144 166
michael.christensen@enzymatica.se

Nedladdningar