ENZY  
SEK  %
Logotype

COLDPREV studien: ColdZyme Munspray reducerar både virusmängd och antal förkylningsdagar hos infekterade jämfört med placebo

Regulatorisk information

Enzymatica rapporterar idag positiva resultat från en klinisk pilotstudie på 46 personer som genomfördes på Öron-Näsa-Hals kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Hos de personer som blev infekterade av förkylningsviruset reducerade ColdZyme Munspray både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo.

-  Det här är mycket intressanta och lovande resultat. COLDPREV-studien visar statistiskt signifikanta resultat med ColdZyme Munspray, avseende reduktion av virusmängden i halsen och antalet förkylningsdagar hos infekterade försökspersoner, säger Enzymaticas Forskningschef Mats Clarsund

”COLDPREV” – som genomförts under våren på Öron-Näsa-Hals kliniken på Skånes Universitetssjukhus –  är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk pilotstudie för den CE-märkta medicinteknikprodukt­en ColdZyme® Munspray.  I studien inokulerades (infekterades) 46 försökspersoner, både män och kvinnor (20-46 år), med förkylningsvirus via näsan. Trots att studien var en pilotstudie, med syfte att ligga till grund för större studier, sågs en statistiskt signifikant skillnad mellan ColdZyme Munspray och Placebo avseende reduktion av virusmängden i halsen (-99%) och reduktion av antalet förkylningsdagar (-54%).

-  Även om studien med ColdZyme Munspray inte var konklusiv i alla avseenden, är resultaten intressanta, säger Överläkare Cecilia Ahlström Emanuelsson, huvudansvarig för studien.

ColdZyme® Munspray är en CE-märkt medicinteknikprodukt­, med avsedd användning att reducera risken för att få en förkylning eller förkorta sjukdomsperioden vid tidiga sjukdomssymptom genom att skapa en skyddande barriär­ i munhåla och svalg. Produkt­en registrerades hos Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt­ klass I i augusti 2012. Försäljning av ColdZyme® Munspray påbörjades på apotek i hela Sverige från februari 2013.

För mer information om COLDPREV studien, kontakta:
Mats Clarsund, Forskningschef Enzymatica AB (publ), 0733-46 34 29
mats.clarsund@enzymatica.se

För mer information om Enzymatica, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66,
michael.christensen@enzymatica.seNedladdningar