ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica offentliggör prospekt i anledning av förestående nyemission

Regulatorisk information

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica”) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission med företrädesrätt för Enzymaticas aktieägare. Prospektet har idag, den 10 mars 2014, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Enzymaticas hemsida, www.enzymatica.se, på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se, samt på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

För mer information om Enzymatica, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66, michael.christensen@enzymatica.se