ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2015

Regulatorisk information

Fortsatt stark försäljningstillväxt

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 7,0 MSEK (2,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till -9,0 MSEK (-6,5).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,34).
  • Likvida medel uppgick till 31,8 MSEK (0,1) vid kvartalets slut.


Väsentliga händelser under kvartalet

  • Fredrik Lindberg tillträdde som ny VD den 16 februari 2015.
  • Enzymatica meddelade att den mindre förpackningen ColdZyme® OneCold kommer att lanseras på svenska apotek i maj.
Nyckeltal
(MSEK)Jan-mars 2015Jan-mars 2014Helår2014
Nettoomsättning7,02,519,1
Bruttomarginal, %727274
Rörelseresultat -9,1-6,5-32,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten-4,9-4,0-40,7
Genomsnittligt antal anställda15813


VD kommenterar: Försäljningen ökade med nära tre gånger jämfört med förra året
Vi har inlett året starkt och når en försäljning på 7,0 miljoner kronor under kvartalet vilket ska jämföras med 2,5 miljoner kronor under motsvarande period föregående år. Den kraftiga ökningen är en följd av den framgångsrika direktförsäljningen till apotek i Skandinavien. De senaste tolv månadernas försäljning uppgår till 23,5 miljoner kronor. Vår starka ställning på hemmamarknaden med höga volymer och en stark bruttomarginal är viktig för att kunna attrahera internationella distributionspartners.

Etableringsfasen kräver emellertid initiala marknadsinvesteringar och våra satsningar i Storbritannien har ännu inte gett det resultat vi förväntar oss. Med UK borträknat, hade resultatet under kvartalet varit cirka -4,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 2 miljoner jämfört med ifjol.

I linje med vår strategi att bredda exponering och produkt­kännedom för ColdZyme® på befintliga marknader kommer vi att lansera den mindre förpackningen OneCold på svenska apotek under nästa kvartal. Produkt­en motsvarar behovet vid en förkylning och gör det mer attraktivt för förstagångskonsumenter att prova och utvärdera produkt­en, exempelvis inför semestern, ett motionslopp eller en bröllopshelg. Efter att väl ha provat ColdZyme vid ett tillfälle vet vi att återköpsfrekvensen ligger på över 80 procent. I maj kommer OneCold att finnas tillgänglig på apotek men vi har redan nu tagit emot en större initialorder.

Under mina första veckor som VD har jag hunnit med flera aktieägarträffar, besökt apotek tillsammans med våra säljare, träffat underleverantörer, banker och folk på gatan. Det är slående hur positiva alla människor är i rollen som vanliga användare av produkt­en ColdZyme. Det första som tas upp i mötet är att ColdZyme vid flera tillfällen har räddat dem från att bli förkylda. Denna iakttagelse gör mig ännu mer övertygad om att vi har någonting riktigt spännande på gång med hela ColdZyme-konceptet.

Efter den starka starten på året ser jag således positivt på Enzymaticas fortsatta utveckling under 2015. Vår expansionsstrategi är tydlig och ambitionen är hög. Bolaget avser att fortsätta utveckla produkt­linjen ColdZyme, driva försäljning i egen regi på hemmamarknaden och expandera internationellt genom att knyta avtal med välrenommerade lokala eller regionala distributörer.

Fredrik Lindberg, VD


För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@enzymatica.com

Nedladdningar