ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2015

Regulatorisk information
Enzymatica meddelar idag att årsredovisningen för 2015 finns tillgänglig på
bolagets hemsida www.enzymatica.se samt kan läsas via länk nedan.

Enzymatica meddelar idag att årsredovisningen för 2015 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.enzymatica.se samt kan läsas via länk nedan.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, t f kommunikationschef Enzymatica
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag.