ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Ny ColdZyme-studie på elitidrottare bekräftar förebyggande och förkortande effekt

Nyhet
Lund den 9 april, 2018

Ny ColdZyme-studie på elitidrottare bekräftar förebyggande och förkortande effekt

Enzymatica publicerar nu resultatet från en andra studie1 där elitidrottare har använt ColdZyme® Munspray i förebyggande syfte mot förkylning samt för att minska symptomen vid förkylning. Resultatet från studien visar bl.a. att 81 % av förkylningarna rapporterades som mildare och/eller kortare än vanligt vid användning av ColdZyme. 69 % procent av deltagarna som inte fick någon förkylning rapporterade att ColdZyme hade förhindrat eller uppfattades ha förhindrat förkylningen. 

Syftet med studien var att undersöka elitidrottares erfarenhet av användning av ColdZyme. Tretton elitidrottare i Sverige, som tränar både professionellt och som amatörer, deltog i studien. Idrottarna fyllde i elektroniska veckodagböcker om förekomsten av förkylningar, hur pass allvarliga förkylningarna var och om sin erfarenhet av ColdZyme under tre månader. Studien genomfördes under april till juni 2017.

När deltagarna fick frågan om de hade upplevt någon effekt av ColdZyme vid förkylningar rapporterade de att 43 % av förkylningarna upplevdes som både mildare och kortare än vanligt, 24 % som kortare, 14 % som mildare och 19 % rapporterade vet ej. Ingen av deltagarna rapporterade "ingen effekt". När deltagarna som inte rapporterade någon förkylning under en föregående vecka fick frågan om de ansåg att ColdZyme hade skyddat dem från att bli förkylda rapporterade en majoritet, 69 %, ett positivt svar.  • Endast 12,5 % av deltagarna som blev förkylda undvek träning under sin förkylning. Det indikerar att användningen av ColdZyme kan vara ett enkelt och praktiskt sätt för elitidrottare att förebygga och minska infektioner som orsakats av förkylningsvirus, och därmed slippa förlorade tränings- och tävlingsdagar, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Resultatet från studien stämmer väl överens med den första studien på elitidrottare som Enzymatica publicerade sommaren 20172, där elitidrottare som blev förkylda och som använde ColdZyme rapporterade mindre antal förkylningsdagar, mildare förkylningssymptom och förbättrad livskvalitet jämfört med vanlig förkylning utan behandling.

Luftvägsinfektioner är den vanligaste åkomman bland elitidrottare. Studier har visat att elitidrottare lider av fler förkylningar och övre luftvägsinfektioner än motionsidrottare3, 4. Det finns också ett väletablerat samband mellan lång, hård träning och nedsatt immunförsvar5. Övre luftvägsinfektioner som förkylning är en av de främsta orsakerna för förlorade träningsdagar bland brittiska elitidrottare i 30 olika olympiska sporter. Vidare har förkylning rapporterats som den vanligaste medicinska orsaken som påverkar idrottare i både sommar- och vinterolympiader6.

Referenser:

  1. Nelson et al, User experience of ColdZyme Mouth Spray against common cold in competitive athletes, OJRD, 8, 13-20, 2018. https://doi.org/10.4236/ojrd.2018.82002
  2. Clarsund et al, Evaluation of ColdZyme Mouth Spray for the Protection against Common Cold in Elite Athletes, Open Journal of Respiratory Diseases, 2017, 7,103-109. https://doi.org/10.4236/ojrd.2017.73010
  3. Spence, L., Brown W., Pyne, D., Nissen, M., Sloots, T., Mccormack, J., Locke, S., A Fricker, P. (2007) Incidence, etiology, and symptomatology of upper respiratory illness in elite athletes. Medicine and science in sports and exercise, 39, 577-86. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e31802e851a
  4. Gleeson, M., and Pyne, D. (2016) "Respiratory inflammation and infections in high-performance athletes." Immunology and cell biology, 94, 124-131. https://doi.org/10.1038/icb.2015.100
  5. Walsh, N. and Oliver, S. (2016) "Exercise, immune function and respiratory infection: An update on the influence of training and environmental stress." Immunology and cell biology, 94, 132-139. https://doi.org/10.1038/icb.2015.99
  6. Alonso, J., et al. (2012) "Determination of future prevention strategies in elite track and field: analysis of Daegu 2011 IAAF Championships injuries and illnesses surveillance." British journal of sports medicine, 46, 505-514. https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091008

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se