ENZY  
SEK  %
Logotype

Ny brittisk studie på elitidrottare visar på kortare förkylningar med ColdZyme

En brittisk studie där elitidrottare använde ColdZyme® Munspray visar på en signifikant kortare sjukdomsperiod vid förkylning jämfört med de elitidrottare som inte behandlades. Den forskarinitierade studien utfördes vid University of Kent och resultaten bekräftar tidigare studiers resultat med ColdZyme.

I denna prospektiva randomiserade observationsstudie1 utförd på University of Kent, ingick 39 elitidrottare som håller på med uthållighetssporter som triathlon, maraton och cykling.

Av de 39 fullföljde 35 idrottare studien, varav 18 behandlades med ColdZyme och 17 ingick i kontrollgruppen utan behandling. Under perioden december 2017 – februari 2018 registrerades träning och sjukdomssymptom enligt Jacksons förkylningsskala.

Resultaten från studien visar att förkylningsperioden sträckte sig över 11 dagar utan behandling och över 8 dagar med ColdZyme-behandling. När man undersökte hur ColdZyme hade använts visade det sig att de idrottare som hade följt användarinstruktionerna uppnådde ett statistiskt signifikant bättre resultat med 7,1dagars förkylningsperiod (p<0,038) jämfört med kontrollgruppen.

Gruppen elitidrottare är speciellt intressant att studera då hög träningsbelastning på kroppen sänker immunförsvaret och gör dem mer mottagliga för infektioner i övre luftvägarna, vilket gör att de förlorar tränings- och tävlingsdagar.

  • Behandlingsstrategier för att minska sjukdomar är till nytta för idrottare genom att minska antalet förlorade träningsdagar. Denna pilotstudie indikerar att ColdZyme kan förkorta en förkylning, när den används korrekt, säger Professor Glen Davison, Professor Idrotts- och träningsvetenskap vid University of Kent.

Resultatet från Kent-studien bekräftar resultaten från tidigare studier med ColdZyme. Resultatet från den kliniska studien COLDPREV (Clarsund et al., 2017) visade när friska vuxna personer smittades med Rhinovirus och behandlades med ColdZyme minskade sjukdomsperioden med 54 %. Även ett flertal observationsstudier har visat på kortare förkylningar när den undersökta gruppen har använt ColdZyme.

1) Davison et al, Does ColdZyme reduce upper respiratory tract infection (URTI) incidence or duration in endurance athletes, 3rd European Otolaryngology-ENT Surgery Conference, October 08-10, 2018 London, UK

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Nedladdningar