ENZY  
SEK  %
Logotype

Kortare förkylningar för elitidrottare med ColdZyme

En brittisk forskarinitierad studie där elitidrottare använde Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme®[®] visar på en signifikant kortare sjukdomsperiod samt mildare förkylningssymptom vid övre luftvägsinfektioner jämfört med elitidrottare som inte behandlades. Studien som publicerats i European Journal of Sport Science utfördes vid University of Kent. Resultaten bekräftar interimdata från 2018 samt resultat från tidigare studier med ColdZyme.

I denna prospektiva observationsstudie, som är den första randomiserade och kontrollerade studien som undersöker effekten av ColdZyme hos elitidrottare, randomiserades 123 elitidrottare inom uthållighetssporter som triathlon, maraton och cykling till ColdZyme-gruppen alternativt till kontrollgruppen. Studien genomfördes under två förkylningssäsonger, med start i december 2017 respektive december 2018. Deltagarna registrerade under tre månader sin träning samt sina sjukdomssymptom enligt Jacksons förkylningsskala.

Interimdata från den första delen av studien presenterades 20181. De slutliga resultaten från den nu publicerade studien2 bekräftar de tidigare preliminära resultaten och visar att förkylningsperioden förkortades med 26 %. De idrottare som dessutom använde ColdZyme enligt användarinstruktionen uppnådde ett statistiskt signifikant bättre resultat med 34 % kortare sjukdomsperiod vid förkylning (p = 0.004) jämfört med de elitidrottare som inte behandlades med ColdZyme. Resultaten från studien visar att förkylningsperioden sträckte sig över 10,4 dagar utan behandling och 7,7 dagar med ColdZyme-behandling, och 6,9 dagar för de som bättre följde instruktionerna. Man såg även en statistiskt signifikant skillnad gällande förkylningssymptomen, vilka var mildare i gruppen som behandlades med ColdZyme. Kontrollgruppen hade dessutom mer än dubbelt så många förlorade träningsdagar, 3,5 dagar per sjukdomstillfälle, i förhållande till ColdZyme-gruppens 1,6 dagar per tillfälle (p = 0.013).

Gruppen elitidrottare är speciellt intressant att studera då hög träningsbelastning på kroppen sänker immunförsvaret och gör idrottsutövarna mer mottagliga för infektioner i övre luftvägarna, vilket kan leda till att de förlorar viktiga tränings- och tävlingsdagar.

- Behandlingsstrategier för att minska sjukdomar är särskilt till nytta för idrottare genom att minska antalet förlorade träningsdagar. Denna studie indikerar att ColdZyme kan förkorta naturligt förekommande förkylningar rapporterade av elitidrottare och leda till färre antal förlorade träningsdagar på grund av förkylningssymptom, framför allt vid korrekt användning av ColdZyme, säger Dr Glen Davison, vid School of Sport and Exercise Sciences, University of Kent.

- Det glädjande resultatet från den forskarinitierade studien bekräftar resultaten från tidigare studier med ColdZyme och stärker dokumentationen för vår förkylningsspray, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Den kliniska studien COLDPREV3 visade att sjukdomsperioden minskade med 54 % hos friska vuxna som smittades med rhinovirus och behandlades med ColdZyme. Dessutom visar en klinisk studie4 av naturligt förekommande förkylningar samt ett flertal tidigare observationsstudier på kortare förkylningar vid användning av ColdZyme.

1 Davison et al, Does ColdZyme reduce upper respiratory tract infection (URTI) incidence or duration in endurance athletes, 3rd European Otolaryngology-ENT Surgery Conference, October 08-10, 2018 London, UK

2 Glen Davison, Eleanor Perkins, Arwel W. Jones, Gabriella M. Swart, Alex R. Jenkins, Hayley Robinson & Kimberly Dargan (2020): ColdZyme®

Mouth Spray reduces duration of upper respiratory tract infection symptoms in endurance athletes under free living conditions., European Journal of Sport Science, DOI: 10.1080/17461391.2020.1771429

3 Clarsund, M.,Fornbacke, M., Uller, L., Johnston, S.L. and Emanuelsson, C.A. (2017) A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold. Open Journal of Respiratory Diseases, 7, 125-135. https://doi.org/10.4236/ojrd.2017.74013

4 Multi-symptom Relief and Improvement of Quality of Life - A Comparative Multicenter Trial on ColdZyme® Mouth Spray in Common Cold, Icelandic Medical Association conference, Jan 2019

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Operating Officer Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme® , en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelandenEnzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se
 

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Nedladdningar