ENZY  
SEK  %
Logotype

Årsstämma

Årsstämma 2024

Enzymatica AB (publ) håller årsstämma den 7 maj 2024 kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund.

Den som önskar delta i stämman ska:

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 26 april 2024 och
  • anmäla sig till stämman senast den 30 april 2024. Anmälan görs per post till Enzymatica AB, Att: Sriwarint Olsson, Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund, eller per e-post, sriwarint.olsson@enzymatica.com .

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Valberedningens motiverade yttrande

Punkt 13 Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram 2024-2027

Punkt 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Punkt 15 Förslag till ersättningsriktlinjer inför årsstämman 2024

Stämmoprotokoll med bilagor