ENZY  
SEK  %
Logotype

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ENZYMATICA AB (publ), JANUARI – DECEMBER 2013

Regulatorisk information

FJÄRDE KVARTALET 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 5 987 (363)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -4 809 (-2 283)
 • Resultat före skatt uppgick till KSEK -4 798 (-2 158)
 • Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,26 (-0,12)
 • Kassaflödet uppgick till -7 532 (-2 499)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Överenskommelse med apotekskedjan Medstop om att ColdZyme® Munspray skall ingå i det ordinarie sortimentet. Säljstart under oktober månad.
 • Enzymatica startar ett nytt produkt­område, Veterinärmedicinska produkt­er, och planerar för försäljning på den nordamerikanska marknaden.
 • Överenskommelse med läkemedelsgrossistföretaget Tamro om distribution och försäljning av ColdZyme® Munspray för den svenska marknaden.
 • Enzymatica beslutar att själv svara för försäljningen av ColdZyme på de Skandinaviska marknaderna. För resten av Europa och andra marknader kommer företaget att arbeta med distributionsavtal.

HELÅR 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 10 489 (895)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -16 209 (-7 671)
 • Resultat före skatt uppgick till KSEK -16 208 (-7 568)
 • Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,89 (-0,46)
 • Kassaflödet uppgick till -5 413 (7 722)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Enzymatica förstärker organisationen med Johan Wennerholm, CFO och Tina Dackemark Lawesson, Senior Communication Officer.

VD KOMMENTAR
Stark avslutning på året och goda framtidsutsikter
Under det fjärde kvartalet tog försäljningen av ColdZyme® Munspray fart efter en omfattande och framgångsrik marknadskampanj under hösten och förkylningssäsongen. Vi slöt också avtal med läkemedelsgrossistföretaget Tamro för distribution av ColdZyme, vilket förstärkte vår marknadstäckning i landet. Enzymatica startade även ett nytt produkt­område, veterinärmedicinska produkt­er, och ett amerikanskt dotterbolag för bearbetning av den nordamerikanska marknaden. Sammantaget fick vi en stark avslutning på året.

Viktiga resultat under 2013
Vid en summering av föregående år uppnådde Enzymatica viktiga milstolpar i sin utveckling. Vi slöt avtal med i princip alla de stora apotekskedjorna i landet och lanserade ColdZyme på bred front. Lanseringen fick ett mycket positivt mottagande av såväl kunder som konsumenter. Höstens marknadskampanj för ColdZyme resulterade i en stark försäljningsutveckling. För 2013 ökade vi omsättningen till 10,5 Mkr, vilket var klart högre än det finansiella målet på 7 Mkr. Under 2013 genomförde vi också vår första patientstudie, COLDPREV, en pilotstudie med 46 patienter på Skånes universitetssjukhus. Studien visade på statistiskt signifikanta resultat med ColdZyme för reduktion av virusmängden i halsen och förkortning av antal förkylningsdagar. Även om det är en mindre studie är resultaten mycket intressanta och kan ligga till grund för kommande större studier. Under 2013 förstärkte vi även organisationen genom rekryteringar av nyckelpersoner – både för den operativa verksamheten och styrelsen. Vi tog också beslut om att påbörja processen om notering på NASDAQ OMX Stockholm och genomförde en nyemission om 19 Mkr för lanseringen ColdZyme Munspray och för fortsatt arbete med forskning och produkt­utveckling.

Goda möjligheter för stark utveckling under 2014
Med de viktiga steg som togs för att utveckla verksamheten under föregående år har Enzymatica goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt under 2014. I slutet av 2013 tog vi beslut om att själv svara för försäljningen av ColdZyme på de skandinaviska marknaderna. För resten av Europa och andra marknader kommer företaget att arbeta med distributionsavtal. För dessa marknader fortsätter Enzymatica att förhandla med det internationella läkemedelsföretaget Actavis men förhandlingar förs även med andra aktörer. Vi förstärker nu organisationen ytterligare för den skandinaviska och europeiska expansionen. När det gäller lansering av nya produkt­er kommer fokus att ligga på våra veterinärmedicinska produkt­er på den amerikanska marknaden. Arbetet med att utveckla vår produkt­pipeline fortgår. I bolagets strategiplan ligger också en internationell expansion, ett flertal produkt­lanseringar samt ett fortsatt FoU-arbete. Detta kommer att kräva ytterligare kapital och styrelsen utvärderar olika finansieringsalternativ. Vi ser också framemot att flytta noteringen av bolaget till Stockholmsbörsen som kommunicerats tidigare. Med våra planer ser jag att vi har goda möjligheter att ta Enzymatica till en helt ny nivå i sin utveckling under 2014.

Michael Edelborg Christensen, VD

För fullständig rapport se bifogad PDF


Nedladdningar