ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica: Meddelande angående förslag inför årsstämma

Regulatorisk information

Olof Jarlman ersätter Åke Larsson som föreslagen styrelseledamot

Aktieägarna Nordic Consulting Group AB, Swedish Power by Samuelsson AB, Kenneth Sandin, Mats Holm och Jonas Forsberg (“Förslagsställarna”), tillsammans representerade 10,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Enzymatica AB (publ) (”Bolaget”) har som framgått av kallelsen föreslagit att årsstämman beslutar att Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Förslagsställarna har vidare föreslagit att nyval sker av Hans Pihl såsom styrelsens ordförande samt Jonas E Forsberg, Leif Lindau och Staffan Brandt som nya styrelseledamöter.

Åke Larsson ingick i det ursprungliga förslaget till ny styrelse, men har tidigare meddelat att han av privata skäl frånträder sin plats som styrelsekandidat. Som ersättare för Åke Larsson föreslår Förslagsställarna att Olof Jarlman utses till ny styrelseledamot vid årsstämman. Nedan följer en kort presentation av honom.

Olof Jarlman (född 1954) är läkare och docent i medicinsk radiologi vid Lunds Universitet samt föreståndare för Lund University Research Program in Medical Informatics (LUMI). Han har en lång karriär inom medicinsk forskning och är författare till ett 30-tal medicinvetenskapliga artiklar, med inriktning främst mot radiologi och bröstcancer. Idag är Olof främst verksam i det egna konsultbolaget Jarlman Konsult AB och han är även styrelseledamot bl.a. i det noterade medicinskt inriktade mjukvaruföretaget Exini Diagostics AB (publ) samt i Instant Advice AB, GH Informatics AB och Areola AB. Olof äger inga aktier i Bolaget.

Förslagsställarnas fullständiga förslag till ny styrelse kommer inom kort att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lindberg, Verkställande direktör
Telefon: 0708-86 53 70. E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com.

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 0706-37 12 58. E-post: tina.lawesson@enzymatica.com.