ENZY  
SEK  %
Logotype

Mobiler och surfplattor fulla av bakterier och virus – så sällan rengör vi våra smartphones och surfplattor

24 februari, 2016

95 procent av Sveriges 25–50-åringar, som har barn, äger en smartphone och 7 av 10 familjer i samma målgrupp äger även en surfplatta. 1 av 3 rengör nästan aldrig sina mobiler eller surfplattor från bakterier och virus, eller så rengörs de mindre än en gång per år, vilket skulle kunna vara en källa till smittoöverföring. Över hälften av familjerna tar dessutom med sig sina mobila enheter till toaletten. Detta framgår i en nationell intervjuundersökning med 1000 personer, gjord av SSI på uppdrag av life science-bolaget Enzymatica som står bakom förkylningssprayen ColdZyme. Statistik från Försäkringskassan visar att tillfällig föräldrapenning togs ut för vård av 240 000 barn under februari 2015[1].


Flera studier visar att våra smartphones och surfplattor är bemängda av bakterier och virus som kan leda till förkylningar och andra luftvägsinfektioner[2],[3].


Den aktuella undersökningen visar att princip alla barnfamiljer hanterar smutsiga skärmar och därmed utsätts för potentiell smitta, eftersom 95 procent av Sveriges 25–50-åringar, som har barn, äger en smartphone. 7 av 10 äger en surfplatta.


– Hälften av dessa familjer låter alla familjemedlemmar använda deras mobiler eller surfplattor. Var tredje familj rengör dessutom aldrig sin mobil eller surfplatta. Eller så rengörs de mindre än en gång per halvår, vilket skulle kunna leda till en ökad risk att bakterier och virus sprids under ”vabruari”, säger Mats Clarsund, PhD och forskningschef på Enzymatica.

Populära ställen att ta med sig sin smartphone eller surfplatta till

  • 8 av 10 familjer använder sin smartphone/surfplatta i sängen
  • 7 av 10 familjer använder sin smartphone/surfplatta i köket
  • 50 procent av familjerna använder sin smartphone/surfplatta på toaletten

Om ColdZyme®Munspray

ColdZyme Munspray är en unik produkt­ som verkar på orsaken till förkylning, dvs förkylningsvirusen. ColdZyme sprayas i munhåla och svalg och bildar en skyddande barriär­ på slemhinnan. Barriär­en fångar in förkylningsvirus och förhindrar att de infekterar celler, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.


ColdZyme kan förebygga eller förkorta en förkylning om man börjar behandlingen i ett tidigt stadium av sjukdomen. I en dubbelblind placebokontrollerad studie, COLDPREV, så reducerade ColdZyme virusmängden med -99% och antalet sjukdagar med över hälften -54%, ett resultat som var statistiskt signifikant jämfört med placebo[4]

Fakta från undersökningen

Vilken av följande enheter äger du?*


iPhone eller Androidtelefon 95 %

iPad eller surfplatta 73 %

Ingen av dessa enheter 2 %

*Flersvarsalternativ

Är det fler än du som använder smartphonen eller surfplattan i hushållet?

Ja, sambo/partner/maka/make11 %

Ja, sambo/partner/maka/make samt ett eller flera av mina barn 48 %

Ja, ett eller flera av mina barn 18 %

Nej, endast jag själv 22 %

Vet ej 1 %


Hur ofta rengör du din smartphone och surfplatta med en antibakteriell trasa?

Varje dag 13 %

Minst en gång per vecka 18 %

2-3 gånger per månad 21 %

2-3 gånger per halvår 10 %

Mer sällan 21 %

Aldrig 15 %

Vet ej 2 %


Har du eller dina familjemedlemmar för vana att ta med din smarttelefon/surfplatta till:*

Sängen/sovrummet 77%

Köket/köksbordet 68 %

Toaletten/badrummet 54 %

Gymmet 27 %

Inget av ställena 9 %

Vet ej/vill ej ange 2 %


*Flersvarsalternativ


Övriga källor om smartphones och patogener (virus och bakterier): Försäkringskassan_statstik och analys_vabutbetalning_2015

T.R Julian et al: Virus transfer between fingerpads and fomites; Journal of applied microbiology Vol 109, Issue 6, Dec 2010, pages 1868-1874

Vasickova et al, Issues Concerning Survival of Viruses on Surfaces, Food Environ Virology 2010

Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014.

Om undersökningen

Datainsamlingen genomfördes av SSI. 1000 personer, i åldrarna 25 till 50 år som har barn i åldrarna 4 till 12 år, från Sverige deltog i undersökningen som genomfördes under februari 2016. Insamlingen gjordes online och är nationellt representativ för ålder, kön och region inom den angivna målgruppen.

För mer information, kontakta:

Mats Clarsund, PhD, forskningschef, Enzymatica AB Tel: 0725-73 09 80 | E-post: mats.clarsund@enzymatica.com


Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lundoch är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.
[1]Försäkringskassan_statstik och analys_vabutbetalning_2015

[2]T.R Julian et al: Virus transfer between fingerpads and fomites; Journal of applied microbiology Vol 109, Issue 6, Dec 2010, pages 1868-1874

[3]Vasickova et al, Issues Concerning Survival of Viruses on Surfaces, Food Environ Virology 2010

[4]Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014.