ENZY  
SEK  %
Logotype

Tillförordnad CFO för Enzymatica utsedd

Regulatorisk information

Bengt Jöndell har utsetts till tillförodnad CFO för Enzymatica från och med den 4 april. Johan Wennerholm, Enzymaticas nuvarande CFO, har valt att lämna företaget för att bli VD för ett bolag utanför koncernen. Rekrytering av ny CFO har påbörjats. Johan Wennerholm kommer att kvarstå i bolaget de närmaste månaderna för överlämning till Bengt Jöndell.

Bengt var senast CFO och adminstrativ chef på BTJ Group AB. Dessförinnan har han bland annat varit Senior Financial Advisor för det medicintekniska bolaget BoneSupport, CFO/Adminstrativ chef för Inpac, affärscontroller för Pharmacia & Upjohn Consumer Healthcare, Pharmacia Consumer Pharma och Kabi Pharmacia Nicorette.

  • Bengt Jöndell har en mycket bra bakgrund för att gå in som t f CFO. Bengt Jöndell har 25 års erfarenhet av ekonomi, HR, IT och ledningsarbete från internationella företag, bland annat inom läkemedelsindustrin, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica, och fortsätter:
     
  • Johan Wennerholm har gjort ett mycket bra arbete på Enzymatica och bland annat lett arbetet med noteringen på Nasdaq First North. Han har haft en stor betydelse för bolagets utveckling inom områden som ekonomi, finans och administration. Jag önskar honom varmt lycka till med sina nya utmaningar.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.