ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Enzymatica ingår samarbetsavtal med STADA Arzneimittel AG

Regulatorisk information
Pressmeddelande
Lund den 13 februari 2017

Pressmeddelande
Lund den 13 februari 2017
                                                                                   

Enzymatica ingår samarbetsavtal med STADA Arzneimittel AG

Avtalet ger STADA exklusiva rättigheter att sälja, marknadsföra och distribuera Enzymaticas förkylningsprodukt­ ColdZyme® i Tyskland. Stada är ett globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Tyskland, stark närvaro i Europa samt med en ledande position inom förkylningssegmentet i Tyskland, Storbritannien och Ryssland.

"Vi är mycket nöjda över att ha tecknat avtal med Stada som vår marknadsförings-, försäljnings- och distributionspartner för den tyska marknaden, särskilt eftersom Tyskland är den enskilt största marknaden för OTC-produkt­er i Europa. Avtalet med Stada bekräftar den kommersiella potentialen för ColdZyme utanför Skandinavien och stödjer intresset för Enzymaticas teknologiplattform", säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.


"Vi är mycket förväntansfulla över avtalet med Enzymatica som ger oss möjligheten att maximera ColdZymes potential i Tyskland. ColdZymes unika produkt­profil skiljer sig från traditionella förkylningsbehandlingar och är ett perfekt komplement till vår existerande produkt­portfölj liksom till vår strategi att växa genom lansering av nya innovativa varumärkesprodukt­er.", säger Wolfram Gollin, Marknadsansvarig hos Stada.

I Europa har Enzymatica direktförsäljning på de svenska, danska och norska marknaderna, och säljer genom partners i Spanien, Finland, Island och Grekland. I Storbritannien säljs ColdZyme® genom en försäljningsagent.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Denna information är sådan information som Enzymatica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 08.30 CET.

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lundoch är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Stada Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG är ett börsnoterat tyskt bolag som är en globalt ledande generikaproducent med en traditionellt stark närvaro i Europa och i synnerhet Tyskland. Stada är ett internationellt bolag och Topp 5 marknaderna är Tyskland, Ryssland, Storbritannien, Italien och Spanien. Stada- koncernen hade under 2015 en omsättning på MEUR 2 115 och 10 532 anställda över hela världen. Stada har sitt huvudkontor i Bad Vilbel i Tyskland.

För mer information besök www.stada.com