ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica får rekordorder från tyska STADA

Regulatorisk information
Pressmeddelande
Lund den 14 juni, 2017

Pressmeddelande
Lund den 14 juni, 2017

Enzymatica har fått sin hittills största order som uppgår till cirka 12 MSEK. Det globala läkemedels-företaget STADA Arzneimittel AG, med huvudkontor i Tyskland, har beställt Enzymaticas förkylningsprodukt­ ColdZyme®Munspray för de tyska, belgiska och österrikiska marknaderna inför förkylningssäsongen efter sommaren.

Ordern är ett resultat av det samarbetsavtal som Enzymatica och STADA Arzneimittel AG slöt i februari 2017. Avtalet ger STADA exklusiva rättigheter att sälja, marknadsföra och distribuera ColdZyme i Tyskland, som är den största marknaden för OTC-produkt­er i Europa, och i Belgien och Österrike.

- Vi börjar nu se resultatet av vårt arbete med att sluta avtal med internationella distributörer för de stora OTC-marknaderna. Ordern är den största i Enzymaticas historia och värdet är betydligt större än hela omsättningen på 9,6 MSEK för det första kvartalet i år. Ordern bekräftar den kommersiella potentialen för ColdZyme och vår teknologiplattform, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Enzymatica räknar med att leverera ordern i slutet av sommaren och intäkterna kommer att påverka Enzymaticas omsättning för det tredje kvartalet.

STADA är ett börsnoterat tyskt bolag med en traditionellt stark närvaro i Europa och i synnerhet Tyskland. STADA är ett internationellt bolag och de fem största marknaderna för bolaget är Tyskland, Ryssland, Storbritannien, Italien och Spanien. STADA-koncernen genererade under 2016 en omsättning på MEUR 2 139 och hade 10 839 anställda över hela världen. 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett medicinteknik-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på åtta marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.