ENZY  
SEK  %
Logotype

En ny in vitro-studie visar att ColdZyme deaktiverar SARS-Cov-2 som orsakar Covid-19 pandemin

Regulatorisk information
Enzymatica offentliggör idag preliminära resultat av en in vitro-studie som visar att munsprayen ColdZyme® deaktiverar SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19 pandemin. Studien visar att ColdZyme deaktiverar SARS-CoV-2, coronavirus med 98,3 % (1.76 log\10\). Resultaten indikerar att ColdZyme kan erbjuda en skyddande barriär­ mot skadliga virus som SARS-CoV-2 genom att lokalt deaktivera virus i mun och svalg.

Den medicintekniska produkt­en ColdZyme är en munspray som bildar en barriär­ i mun och svalg mot förkylningsvirus. Produkt­ens barriär­lösning består i huvudsak av glycerol och enzymet trypsin från torsk. Målet med den aktuella studien var att bedöma ColdZymes förmåga att deaktivera SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 pandemin. Studien utfördes med en viruslösning innehållande SARS-CoV-2 och exponerad för ColdZyme (virucidal efficacy suspension test), vilket resulterade i en deaktivering av SARS-CoV-2 med 98,3 % (1.76 log10) i 20 minuter. Ingen cytotoxicitet (cellskadande effekt) kunde påvisas för ColdZyme. Studien utfördes av det amerikanska företaget Microbac Laboratories Inc – ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium.

In vitro-studien byggde på standardiserade och validerade metoder, det vill säga ASTM, en internationell teststandard betecknad E1052 “Standard Test Method to Assess the Activity of Microbicides against Viruses in Suspension”.

Tidigare in vitro-resultat utförda med samma metod har visat att ColdZyme är effektivt mot ett annat coronavirus, HCoV-229E, en av orsakerna till vanlig förkylning och som till skillnad från SARS-CoV-2 tillhör en annan undergrupp i coronavirusfamiljen. De sammantagna resultaten indikerar att ColdZyme kan vara effektivt mot ett flertal coronavirus.

SARS-CoV-2 förökar sig i svalgregionen och man har påvisat höga viruskoncentrationer också vid milda symptom. De aktuella resultaten indikerar att ColdZyme vid applikation i mun och svalg kan minska risken för infektion och minska virusmängden lokalt. Mindre virusmängd kan minska viruskoncentrationen och därmed minimera spridningen av SARS-CoV-2.

  • Även om de aktuella in vitro-resultaten inte direkt kan översättas till en klinisk effekt är det mycket intressant att ColdZyme har förmågan att effektivt deaktivera SARS-CoV-2 in vitro eftersom det utgör en principiell grund som kan användas vidare för kliniska studier. Resultaten indikerar därmed att ColdZyme kan erbjuda en skyddande barriär­ mot SARS-CoV-2, säger Claus Egstrand, Chief Operating Officer på Enzymatica.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020 kl.08.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Operating Officer Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Bengt Baron, Arbetande styrelseordförande Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post:
bengt.baron@outlook.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelandenEnzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Nedladdningar